Thứ Năm , 17 Tháng Tám 2017
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Đại học chính quy » Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

graduation-path-icon-figure-8529677

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM  (Ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-ĐHMTVN ngày 10 tháng 3  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Nam) GIỚI THIỆU CHUNG Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào …

Xem tiếp