Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Đại học chính quy » Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

graduation-path-icon-figure-8529677

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM  (Ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-ĐHMTVN ngày 10 tháng 3  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Nam) GIỚI THIỆU CHUNG Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào …

Xem tiếp

CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM  (Ban hành kèm theo Quyết định số  167  /QĐ-ĐHMTVN ngày  11 tháng 04 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Nam) GIỚI THIỆU CHUNG Chuẩn đầu ra cho học viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo …

Xem tiếp

Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật mỹ thuật năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC   Tên chương trình : Chương trình đào tạo trình độ đại học Trình độ đào tạo  : Đại học Ngành đào tạo     : Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật mỹ thuật                                  (Theory, history and criticism of Fine Arts) Loại hình đào tạo: Chính quy (Ban hành kèm …

Xem tiếp

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM  (Ban hành kèm theo Quyết định số 775/QĐ-ĐHMTVN Ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Nam)   GIỚI THIỆU CHUNG Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình …

Xem tiếp
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer