Thứ Tư , 16 Tháng Một 2019

Văn bản ĐH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

T.T.Vinh.DK (11)

  1. TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG 2. TƯỢNG TRÒN NGHIÊN CỨU 3. TIẾNG ANH 4. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU TỔNG HỢP 5. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU KIM LOẠI 6. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU GỐM 7. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU GỖ 8. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU ĐÁ 9. PHÙ ĐIÊU SÁNG TÁC 10. PHÙ ĐIÊU NGHIÊN CỨU 11. NGUYÊN LÝ SÁNG …

Xem tiếp

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH HỘI HỌA

KHOA HỘI HỌA

1. TRIẾT HỌC 2. TIẾNG ANH 3. SÁNG TÁC TRANH TĨNH VẬT 4. SÁNG TÁC TRANH SINH HOẠT 5. SÁNG TÁC TRANH PHONG CẢNH 6. SÁNG TÁC TRANH CHÂN DUNG 7. NGUYÊN LÝ SÁNG TÁC 8. MỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 9. LỊCH SỬ MỸ THUẬT VIỆT NAM 10. LỊCH SỬ MỸ THUẬT 11. HÌNH HỌA MÀU 12. HÌNH HỌA ĐEN …

Xem tiếp

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH LÝ LUẬN, LỊCH SỬ VÀ PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

522359_411017245638805_1914015410_n

1. TRIẾT HỌC 2. TIẾNG ANH 3. QUẢN LÝ MỸ THUẬT 4. PHÊ BÌNH MỸ THUẬT 5. NGUYÊN LÝ SÁNG TÁC 6. MỸ THUẬT THIÊN CHÚA GIÁO DỤC 7. MỸ THUẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 8. MỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 9. MỸ THUẬT CHĂMPA 10. MỸ THUẬT ĐÌNH LÀNG, TRANH DÂN GIAN VN 11. LÝ LUẬN MỸ THUẬT 12. LỊCH …

Xem tiếp
most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer