Thứ Ba , 16 Tháng Mười 2018

Đăng ký thi, thi lại

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI CÁC MÔN LÝ THUYẾT HỌC KỲ 2

KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM, LÝ LUẬN NĂM HỌC :      2016-2017    – HỌC KỲ: II Thứ Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi   Thứ 4 Sáng 14/6/2017 Những  Nguyên lí cơ bản CN- Mác Lênin 2 HH-K60AB,TKĐH-K8ABC, ĐH-K60, ĐK-K60, SPMT-K19, LL- k17 8h (ca 1) Phòng 404 nhà A   Thứ 4 …

Xem tiếp
research paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer