Thứ Tư , 12 Tháng Mười Hai 2018

Văn bản KT

KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018   TT Nội dung Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Yêu cầu/kết quả 1 Xây dựng kế hoạch làm việc cho công tác Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2017-2018 Năm học 2017 -2018 P. …

Xem tiếp

KẾ HOẠCH Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (tốt nghiệp năm 2016)

KẾ HOẠCH Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (tốt nghiệp năm 2016) Cơ sở pháp lý Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Căn cứ Văn bản hợp …

Xem tiếp

KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017   TT Nội dung Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Yêu cầu/kết quả 1 Xây dựng kế hoạch làm việc cho công tác Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2016-2017 Năm học 2016 -2017 P. …

Xem tiếp

KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí &  Đảm bảo Chất lượng giáo dục năm học 2015-2016   TT Nội dung Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Yêu cầu/kết quả 1 Xây dựng kế hoạch làm việc cho công tác Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2015-2016 Năm học 2015 -2016 P. Khảo thí …

Xem tiếp

KẾ HOẠCH Lấy ý kiến phản hồi của các nhà khoa học, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động, cựu sinh viên về chương trình đào tạo

MakeThumbnail

KẾ HOẠCH Lấy ý kiến phản hồi của các nhà khoa học, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động, cựu sinh viên về chương trình đào tạo

Xem tiếp
most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer