Thứ Ba , 16 Tháng Mười 2018
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Tuyển sinh » Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

  Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 như sau: Tuyển sinh các ngành đào tạo: STT Tên ngành Mã ngành Khối thi 1  Hội họa D52210103 …

Xem tiếp
research paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer