Thứ Sáu , 25 Tháng Năm 2018
Home » Tin tức – Sự kiện (page 3)

Tin tức – Sự kiện

Thông báo mở lớp luyện thi đại học năm 2018

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam bắt đầu mở lớp luyện thi Đại học năm 2018, cho các ngành Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật, Sư phạm mỹ thuật và Ngành Điêu khắc. Thời gian đăng ký : Từ ngày 1/2/2018 Thời gian học : Từ ngày 1/3/2018 …

Xem tiếp

Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

image2

Thực hiện Quyết định số 1212/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2017 của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Quyết định số 3543/ QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và …

Xem tiếp

Buổi gặp mặt thân thiết nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

1384911233quatangthaytameva1

Người Việt ta từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học, “Tôn sư trọng đạo” vô cùng quý báu. Đến ngày hôm nay, truyền thống ấy vẫn được nhân dân và bao thế hệ học trò giữ gìn và phát huy. Cuộc đời của mỗi người như một dòng sông chảy xuôi theo dòng thời gian. Dòng sông ấy …

Xem tiếp

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

Untitled-1

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2017 của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn …

Xem tiếp

DANH MỤC TÀI LIỆU DÀNH CHO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

1460899022on-thi-cong-chuc-nha-nuoc

Phần thi kiến thức chung Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về phòng, chống tham nhũng. Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Luật số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm …

Xem tiếp