Thứ Hai , 22 Tháng Một 2018
Home » Nghiên cứu (page 3)

Nghiên cứu

Thông báo về buổi thuyết trình của Tiến sĩ Trần Trọng Dương Chủ đề: “Mấy vấn đề thao tác luận trong nghiên cứu Mỹ thuật cổ Việt Nam”

h

Để hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo tới các thầy, cô Trưởng khoa Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Sư phạm Mỹ thuật, Lý luận và Lịch sử mỹ thuật, khoa Sau đại học và các Ban Viện Mỹ thuật về buổi …

Xem tiếp

QUY CHẾ PHỐI HỢP CHIA SẺ THÔNG TIN THÔNG QUA HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ CÔNG THƯƠNG – BỘ CÔNG AN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ – THANH TRA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU – CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG – CỤC CẢNH SÁT KINH TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …

Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/VBHN-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH   QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ BẢO VỆ QUYỀN …

Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3198/VBHN-BVHTTDL Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ, LUẬT SỞ HỮU TRÍ …

Xem tiếp