Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Home » Đào tạo – Tuyển sinh

Đào tạo – Tuyển sinh

Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ – Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình khóa 19

VMT_2784

Căn cứ quyết định số 998/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 05 năm 1997 của Bộ Văn hoá – Thông tin về việc đào tạo Cao học Mỹ thuật;Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và …

Xem tiếp

Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ – Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình khóa 19

5

Căn cứ quyết định số 998/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 05 năm 1997 của Bộ Văn hoá – Thông tin về việc đào tạo Cao học Mỹ thuật;Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và …

Xem tiếp
research paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer