Thứ Ba , 11 Tháng Mười Hai 2018
Home » Đào tạo – Tuyển sinh (page 10)

Đào tạo – Tuyển sinh

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định lệ phí tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Bộ tr­ởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ; Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BVHTTDL ngày 6 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và …

Xem tiếp

THÔNG BÁO Về việc mở lớp Bổ sung kiến thức năm 2017

DD Abstract Banners 44023

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức cho chuyên ngành Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa, Đồ …

Xem tiếp

BÁO CÁO Kết quả khảo sát ý kiến người học về mức độ đáp ứng của hệ thống cơ sở vật chất phục vụ học tập

BÁO CÁO Kết quả khảo sát ý kiến người học về mức độ đáp ứng của hệ thống cơ sở vật chất phục vụ học tập

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2017

tuyen_sinh_cao_hoc

 Căn cứ Quyết định số 541/QĐ – BVHTTDL ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 5 …

Xem tiếp

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017

duong-day-nong_BGVZ

Tên đơn vị: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: Giang Nguyệt Ánh Nguyễn Hữu Đức Trần Quang Dũng Số điện thoại:       04.38263861 Fax:                      04.38226418 Email:                  pdt.fineart08@gmail.com Địa chỉ website của đơn vị: mythuatvietnam.edu.vn

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

tuyen sinh 2017

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông báo số 136/TB-BGDĐT ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường …

Xem tiếp

Thông báo mở lớp luyện thi đại học năm 2017

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam bắt đầu mở lớp luyện thi Đại học năm 2017, cho các ngành Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật, Sư phạm mỹ thuật và Ngành Điêu khắc. Thời gian học : Từ ngày 1/3/2017 Liên hệ : phòng Đào tạo trường Đại …

Xem tiếp
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer