Thứ Tư , 20 Tháng Sáu 2018
Home » Đào tạo – Tuyển sinh (page 10)

Đào tạo – Tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN LỊCH SỬ MỸ THUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và lịch sử mỹ thuật Mã số: 60 21 20 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016          của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung …

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc) Mã số: 60210102 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào tạo …

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa) Mã số: 60210102 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào …

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỒ HỌA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình (Đồ họa) Mã số: 60210102 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào tạo …

Xem tiếp

THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 (Đợt 4)

New_Logo_Photo_01

KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM, LÝ LUẬN NĂM HỌC :      2016-2017    HỌC KỲ: I Thứ Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi Thứ 3 Sáng 3/1/2017 Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng CSVN HH-K56AB, TKĐH-K4, ĐH-K56, ĐK-K56, SPMT-K16, LL-K14   8h (ca 1) Phòng 101 nhà C   Thứ 3 Sáng …

Xem tiếp

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (tốt nghiệp năm 2015)

pic-14

  I. Cơ sở pháp lý -Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. – Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định …

Xem tiếp

TRIỂN LÃM GIAO LƯU MỸ THUẬT CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

VIN_8633

    Ngày 20 tháng 12 năm 2016, tại Bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Khai mạc triển lãm Giao lưu Mỹ thuật giữa hai Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự lễ Khai mạc, có PGS.TSKH. Vũ Đình Tân- Vụ …

Xem tiếp

THÔNG BÁO Vv tổ chức thi kiểm tra Tiếng anh trình độ A2

h

  KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM, LÝ LUẬN NĂM HỌC :      2016-2017    HỌC KỲ: I Thứ 7 Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi           Sáng           3/12/2016      Đọc + viết HH-K60, ĐH-K60, ĐK-K60, SP-K19 (phòng 1) 7h30 Phòng 404 nhà A     …

Xem tiếp