Thứ Hai , 22 Tháng Một 2018
Home » Đào tạo – Tuyển sinh (page 10)

Đào tạo – Tuyển sinh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐỒ HỌA

khoa đo họa 2

1. TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG 2. TIẾNG ANH 3. SÁNG TÁC TRANH TĨNH VẬT 4. SÁNG TÁC TRANH SINH HOẠT 5. SÁNG TÁC TRANH PHONG CẢNH 6. SÁNG TÁC TRANH PHONG CẢNH 7. NGUYÊN LÝ SÁNG TÁC 8. MỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 9. LỊCH SỬ MỸ THUẬT VIỆT NAM 10. LỊCH SỬ MỸ THUẬT 11. HÌNH HỌA MÀU 12. HÌNH …

Xem tiếp

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

T.T.Vinh.DK (11)

  1. TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG 2. TƯỢNG TRÒN NGHIÊN CỨU 3. TIẾNG ANH 4. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU TỔNG HỢP 5. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU KIM LOẠI 6. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU GỐM 7. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU GỖ 8. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU ĐÁ 9. PHÙ ĐIÊU SÁNG TÁC 10. PHÙ ĐIÊU NGHIÊN CỨU 11. NGUYÊN LÝ SÁNG …

Xem tiếp

THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

FILE-20150828-1833EUPPJFQUH2AP

KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM, LÝ LUẬN NĂM HỌC :      2016-2017    HỌC KỲ: I Thứ 7 Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi Sáng 12/11/2016 Đường lối CM Đảng CSVN HH-K57AB, TKĐH-K5, ĐH-K57, ĐK-K57, SPMT-K16, LL-K14 8h (Ca 1) Phòng 101 nhà C   12/11/2016 Giáo dục học     SP – K17 …

Xem tiếp

DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2012-2016

DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2012   DANH SÁCH CẤP BẰNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2013   DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014   DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015   DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY …

Xem tiếp

THÔNG BÁO Bảo vệ luận văn tốt nghiệp trình độ thạc sĩ mỹ thuật Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình, khóa 16 (đợt 3) và khóa 17 (đợt 2)

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật, chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình khóa 16 (niên khóa 2013 – 2016)  và khóa 17 (niên khóa 2014- 2016). Thời gian: ngày 21 và ngày 23 tháng 9 năm 2016. Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà D. Danh sách …

Xem tiếp

THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1

FILE-20150828-1833EUPPJFQUH2AP

KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM NĂM HỌC :      2016-2017    HỌC KỲ: I Thứ 7 Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi Sáng 17/9/2016 Pháp luật đại cương & Phòng chống tham nhũng HH-K59AB, TKĐH-K7AB, ĐH-K59, ĐK-K59, SPMT-K18, LL-K16 8h (Ca 1) Phòng 404 nhà A   17/9/2016 Triết học đại cương HH-K59AB, …

Xem tiếp