Thứ Bảy , 18 Tháng Tám 2018
Home » Đào tạo – Tuyển sinh (page 10)

Đào tạo – Tuyển sinh

Thông báo mở lớp luyện thi đại học năm 2017

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam bắt đầu mở lớp luyện thi Đại học năm 2017, cho các ngành Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật, Sư phạm mỹ thuật và Ngành Điêu khắc. Thời gian học : Từ ngày 1/3/2017 Liên hệ : phòng Đào tạo trường Đại …

Xem tiếp

THÔNG BÁO Lịch thi các học phần lý thuyết học kỳ II năm học 2016-2017

1-TB3

  KHOA: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Sư phạm mỹ thuật, Lý luận, LS & PBMT Thứ Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi   Thứ 7 Sáng 11/3/2017 Những  Nguyên lí cơ bản CN- Mác Lênin 2 HH-K60AB,TKĐH-K8ABC, ĐH-K60, ĐK-K60, SPMT-K19, LL- k17 8h (ca 1) Phòng 404 nhà A   Thứ 7 Sáng 11/3/2017 Lịch …

Xem tiếp

BÁO CÁO Về việc lấy ý kiến người học về chất lượng phục vụ của Thư viện Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

BÁO CÁO Về việc lấy ý kiến người học về chất lượng phục vụ của Thư viện Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Xem tiếp

Kê hoạch tổ chức thi lại các môn lý thuyết học kỳ I năm học 2016-2017

GetArticleImage

Kính gửi: – Các đơn vị trong toàn trường – Sinh viên  Đại học hệ chính quy Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và Cao đẳng chính quy. Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học …

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN LỊCH SỬ MỸ THUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và lịch sử mỹ thuật Mã số: 60 21 20 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016          của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung …

Xem tiếp