Thứ Ba , 11 Tháng Mười Hai 2018
Home » Đào tạo – Tuyển sinh (page 20)

Đào tạo – Tuyển sinh

Chương trình khung GD ĐH ngành Điêu khắc năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Chương trình GD ĐH ngành Điêu khắc Trình độ đào tạo  : Đại học Ngành đào tạo     : Điêu khắc (Sculpture) Loại hình đào tạo: Chính quy (Ban hành kèm theo quyết định số 312 /QĐ-ĐHMTVN ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật …

Xem tiếp

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM  (Ban hành kèm theo Quyết định số 775/QĐ-ĐHMTVN Ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Nam)   GIỚI THIỆU CHUNG Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình …

Xem tiếp

Chương trình khung GD ĐH ngành Đồ hoạ năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Chương trình GDĐH ngành Đồ hoạ Trình độ đào tạo  : Đại học Ngành đào tạo     : Đồ họa (Graphic) Loại hình đào tạo: Chính qui. (Ban hành kèm theo quyết định số 312 /QĐ-ĐHMTVN ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt …

Xem tiếp
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer