Thứ Sáu , 25 Tháng Năm 2018
Home » Chưa được phân loại » Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành LL phê bình & LSMT

Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành LL phê bình & LSMT

Tên đề tài: Tạo hình bàn tay trong một số tác phẩm của Michelanggelo, Leona da Vinci, Albrecht Dure

 

Check Also

30-5

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ KHÓA LUẬN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ CHẤM BÀI SÁNG TÁC TỐT NGHIỆP CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018