Thứ Ba , 16 Tháng Mười 2018
Home » Nghiên cứu » Hội thảo, tọa đàm » Hội thảo khoa học “Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp tác động đến đời sống nghệ thuật”
IMG_5450

Hội thảo khoa học “Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp tác động đến đời sống nghệ thuật”

Ngày 16 tháng 9 năm 2016 đã diễn ra Hội thảo khoa học “Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp tác động đến đời sống nghệ thuật”

Thời gian: 08h đến 12h

Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà D Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 42 Yết Kiêu Hà Nội.

IMG_5445PGS.TS. Lê Văn Sửu Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phát biểu đề dẫn hội thảo

IMG_5424Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Thanh Mai dẫn chương trình

IMG_5429Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến đọc tham luận “Thành tựu và hạn chế của Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam”

IMG_5431Khách mời tham dự Hội thảo

IMG_5440Nhà báo Đào Mai Trang đọc tham luận ” Lý luận, phê bình với công chúng”

IMG_5448ThS. Nguyễn Thị Loan đọc tham luận “Nguyên nhân hạn chế của phê bình mỹ thuật ở Việt Nam”

IMG_5450

IMG_5456

IMG_5457

IMG_5458

IMG_5462

IMG_5464

IMG_5470PGS.TS Nhà phê bình Mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo phát biểu ý kiến về lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam

IMG_5473Các khách mời tham gia phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận

IMG_5475Nhà Phê bình Mỹ thuật Nguyễn Thanh Mai đọc tham luận ” Thực trạng hoạt động của Chi hội Lý luận, phê bình mỹ thuật – Hội Mỹ thuật Việt Nam”

IMG_5478PGS.TS. Bùi Thị Thanh Mai đọc tham luận “Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam – Những năm 1990 đến 2000”

IMG_5479TS. Phạm Long nêu ý kiến về thực trạng Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam”

IMG_5480

IMG_5485Họa sĩ Lê Trọng Lân phát biểu ý kiến

IMG_5488NCS. Phạm Trung đọc tham luận ” Phê bình Mỹ thuật Việt Nam trước những khả năng và thách thức mới”

IMG_5491ThS. Vũ Huy Thông đọc tham luận ” Một giải pháp khắc phục hạn chế công tác nghiên cứu, lý luận phê bình nghệ thuật đương đại Việt Nam”

IMG_5495TS. Đặng Thị Phong Lan đọc tham luận ” Thực trạng và giải pháp cho đội ngũ Lý luận, phê bình mỹ thuật ở Việt Nam”

IMG_5497TS. Ngô Tuấn Phong đọc tham luận “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Phê bình là lý luận mỹ thuật đối với các nghệ sĩ – Góc nhìn từ công tác đào tạo”

IMG_5500Họa sĩ Đặng Thị Khuê phát biểu ý kiến trong hội thảo

IMG_5501PGS.TS Lê Văn Sửu Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổng kết hội thảo

Check Also

2

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VẼ NỀN CẢNH ANIMATION

research paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer