Thứ Tư , 12 Tháng Mười Hai 2018
Home » Nghiên cứu » Điền dã tại tác tỉnh/thành phố tham gia xây dựng Hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật Sơn Mài trình UNESCO để ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
_MG_9846

Điền dã tại tác tỉnh/thành phố tham gia xây dựng Hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật Sơn Mài trình UNESCO để ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Căn cứ Quyết định số 3739/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật Sơn Mài đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã đi làm việc tại các tỉnh/thành phố, địa phương có di sản ( Hà Nội, Nam Định, Bình Dương). Trong thời gian làm việc tại các địa phương có di sản, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã thực hiện công tác Kiểm kê khoa học và lấy cam kết cộng đồng, phỏng vấn, thu thanh, chụp ảnh về Sơn Mài.

_MG_9835Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục Di sản Văn hóa làm việc tại Trường Trung cấp nghề Hà Đông

_MG_9846Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục Di sản Văn hóa làm việc tại Trường Trung cấp nghề Hà Đông

_MG_9852Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục Di sản Văn hóa làm việc tại Trường Trung cấp nghề Hà Đông

_MG_9859Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục Di sản Văn hóa làm việc tại Sở Văn hóa Tỉnh Nam Định

_MG_9863Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục Di sản Văn hóa làm việc tại Sở Văn hóa Tỉnh Nam Định

_MG_9867Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục Di sản Văn hóa làm việc tại Sở Văn hóa Tỉnh Nam Định

_MG_9875Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục Di sản Văn hóa làm việc tại UBND xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định

_MG_0063Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục Di sản Văn hóa làm việc tại Đình Cát Đằng, xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định

_MG_9946Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam  làm việc tại Đền thờ Tổ nghề Sơn Mài thuộc làng Cát Đằng xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định

_MG_0008Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiến hành phỏng vấn khảo sát các nghệ nhân Sơn Mài

_MG_0037NCS Phạm Trung phỏng vấn  nghệ nhân Sơn Mài

_MG_0697Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam làm việc tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương

_MG_0699Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục Di sản văn hóa làm việc tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương

_MG_0708Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng Cục di sản văn hóa làm việc tại Ủy Ban nhân dân Phường Tương Bình Hiệp, Bình Dương

1

Check Also

Screen Shot 2018-06-04 at 11.49.11 PM

Khai mạc Triển lãm “Nghệ thuật với chất liệu Sơn mài”

“Nghệ thuật với chất liệu sơn mài” là triển lãm các sáng tác chuyên đề …

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer