Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » Khảo thí » Thông báo » THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
h

THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo:
     1. Thí sinh đã đăng ký xét tuyển bất kỳ một trường  Đại học nào mà chưa đăng ký Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phải xin thay đổi nguyện vọng để được xét tuyển vào Trường.
     2. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhưng nguyện vọng không trùng với lựa chọn đã đăng ký tại Trường cần suy nghĩ và thay đổi cho khớp giữa hai việc đăng ký.
     3. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cần thay đổi nguyện vọng phải thay đổi đồng thời trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Thời gian:
– Đăng ký thay đổi nguyện vọng trên hệ thống theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Đăng ký thay đổi lựa chọn tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017.
Chú ý:
Việc thay đổi nguyện vọng (lựa chọn) chỉ đối với những thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống khác với ngành đăng ký thi tuyển tại Trường và đối với thí sinh đăng ký dự thi hai ngành tại Trường.

Check Also

20181006_123100

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  Ngày 6/10/2018, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tham gia Hội nghị Tổng kết …

research paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer