Thứ Tư , 12 Tháng Mười Hai 2018
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Đại học chính quy » Chương trình đào tạo ĐH » ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐIÊU KHẮC
T.T.Vinh.DK (11)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

 

1. TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG

2. TƯỢNG TRÒN NGHIÊN CỨU

3. TIẾNG ANH

4. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU TỔNG HỢP

5. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU KIM LOẠI

6. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU GỐM

7. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU GỖ

8. SÁNG TÁC CHẤT LIỆU ĐÁ

9. PHÙ ĐIÊU SÁNG TÁC

10. PHÙ ĐIÊU NGHIÊN CỨU

11. NGUYÊN LÝ SÁNG TÁC

12. MỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

13. LỊCH SỬ MỸ THUẬT VIỆT NAM

14. LỊCH SỬ MỸ THUẬT

15. HÌNH HỌA MÀU

16. HÌNH HỌA ĐEN TRẮNG

17. CÁC THỂ LOẠI VÀ CHẤT LIỆU CỦA NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH

Check Also

dai-hoc-my-thuat-viet-nam

QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi nội dung thi tuyển sinh Đại học chính quy của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer