Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Home » Chưa được phân loại » THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

Download phiếu đăng ký tại đây

Check Also

auЯergewцhnliche Beihilfe bei dem Lernen

Schnelle Herstellung und Korrekturlesen verschiedener theoretischen Hochschulaufgaben ein groЯes Kollektiv von Ideengebern und Kundenberatung, die …

research paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer