Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Home » Chưa được phân loại » Thông báo tuyển sinh đi học đại học Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc ở nước ngoài năm 2018
banner

Thông báo tuyển sinh đi học đại học Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc ở nước ngoài năm 2018

Thông báo tuyển sinh đi học đại học Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án phê duyệt kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg của TTCP.
– Đối tượng: Sinh viên các ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc đủ điều kiện theo quy định trong công văn số 2481/BVHTTDL-ĐT ngày 7 tháng 6 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Hồ sơ khai theo file mẫu kèm theo.
– Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 22/6/2018
– Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Tải hồ sơ tại đây
Mẫu đăng ký tuyển sinh tải tại đây

Check Also

Getting Essay On-line Creating Over the internet

Essay Web-based Crafting and Essay Via the internet Composing – An Ideal Fusion Edusson essay …

essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer