Thứ Bảy , 23 Tháng Hai 2019
Home » Chưa được phân loại » Thông báo tuyển sinh đi học đại học Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc ở nước ngoài năm 2018
banner

Thông báo tuyển sinh đi học đại học Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc ở nước ngoài năm 2018

Thông báo tuyển sinh đi học đại học Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án phê duyệt kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg của TTCP.
– Đối tượng: Sinh viên các ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc đủ điều kiện theo quy định trong công văn số 2481/BVHTTDL-ĐT ngày 7 tháng 6 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Hồ sơ khai theo file mẫu kèm theo.
– Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 22/6/2018
– Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Tải hồ sơ tại đây
Mẫu đăng ký tuyển sinh tải tại đây

Check Also

Wo Finden Sie Ghostwriter Wollte für Buch

Verständnis Ghostwriter Wollte für Buch Wenn du schon ein Buch geschrieben hast, kannst du es …

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer