Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Home » Tin tức - Sự kiện » Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ – Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình khóa 19
VMT_2784

Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ – Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình khóa 19

Căn cứ quyết định số 998/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 05 năm 1997 của Bộ Văn hoá – Thông tin về việc đào tạo Cao học Mỹ thuật;Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật, chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình khóa 19 (niên khóa 2016-2018).

Thời gian: từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà F.

Danh sách học viên tham gia Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cụ thể như sau:

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:
VMT_2782

 

VMT_2784

 

VMT_2787

 

VMT_2789

 

VMT_2791

 

VMT_2796 VMT_2798

 

VMT_2800

 

Check Also

5

Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 và trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ Mỹ thuật Khóa 19 năm 2018

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam long …

essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer