Thứ Bảy , 23 Tháng Chín 2017

Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

2112757141392016

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tuyển bổ sung 04 viên chức cho các phòng, ban, khoa, như sau: Điều kiện tuyển dụng Điều kiện chung 1.1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển sau đây: a. Có quốc tịch Việt …

Xem tiếp

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ, BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT

BAC_2725

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2017, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài vụ cho đồng chí Lê Thị Tuyết Trinh và quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng khoa Sư phạm cho đồng chí Trần Xuân Bình Đồng chí Phạm …

Xem tiếp

DANH MỤC TÀI LIỆU DÀNH CHO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

1460899022on-thi-cong-chuc-nha-nuoc

Phần thi kiến thức chung Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về phòng, chống tham nhũng. Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Luật số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm …

Xem tiếp