Thứ Tư , 20 Tháng Sáu 2018

Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

Print

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tuyển 23 viên chức cho các phòng, ban, khoa, như sau: I. Điều kiện tuyển dụng 1. Điều kiện chung 1.1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển sau đây: a. Có quốc tịch Việt …

Xem tiếp