Thứ Ba , 26 Tháng Năm 2020
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Đại học chính quy » Chương trình đào tạo ĐH » ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH HỘI HỌA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH HỘI HỌA

1. TRIẾT HỌC

2. TIẾNG ANH

3. SÁNG TÁC TRANH TĨNH VẬT

4. SÁNG TÁC TRANH SINH HOẠT

5. SÁNG TÁC TRANH PHONG CẢNH

6. SÁNG TÁC TRANH CHÂN DUNG

7. NGUYÊN LÝ SÁNG TÁC

8. MỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

9. LỊCH SỬ MỸ THUẬT VIỆT NAM

10. LỊCH SỬ MỸ THUẬT

11. HÌNH HỌA MÀU

12. HÌNH HỌA ĐEN TRẮNG

13. CHẤT LIỆU, KỸ THUẬT THỂ HIỆN TRANH SƠN MÀI

14. CHẤT LIỆU, KỸ THUẬT THỂ HIỆN TRANH SƠN DẦU

15. CHẤT LIỆU, KỸ THUẬT THỂ HIỆN TRANH LỤA

16. CÁC THỂ LOẠI VÀ CHẤT LIỆU CỦA NGHỆ THUẬT

Check Also

QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi nội dung thi tuyển sinh Đại học chính quy của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer