Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » Đảm bảo chất lượng GD » Ý kiến về hoạt động dạy và học » BÁO CÁO Kết quả khảo sát khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

BÁO CÁO Kết quả khảo sát khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

Số:  144 /BC- ĐHMTVN

V/v báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc

làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

              Hà nội, ngày  23  tháng  8  năm 2017

Thực hiện công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm (SVTN) 2016.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016, tình hình cụ thể như sau:

 1. Tình hình chung

–  Tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2016 là 63 sinh viên. Trong đó có 53 SVTN tham gia trả lời phiếu khảo sát

–  Tổng số SVTN không liên lạc được là: 10 sinh viên

–  Tổng số Phiếu khảo sát gửi đi là 63 phiếu

–  Tổng số phiếu không phản hồi là : 10 Phiếu

–  Tổng số phiếu phản hồi là: 53 phiếu

–  Tổng số SVTN đã khảo sát: 53 sinh viên.

 • Thuận lợi.
 • Hoạt động khảo sát tình hình việc làm của SVTN năm học 2016 được thực hiện theo đúng kế hoạch và quy trình đã được phê duyệt;
 • Đa số SVTN tích cực hợp tác với viên chức khảo sát, phần lớn các em vẫn còn giữ liên lạc với khoa chuyên môn và các sinh viên khác đang học nên thông tin thu được đáng tin cậy và tương đối đầy đủ;
 • Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) đã thấy trước được các khó khăn trong quá trình thực hiện, đã chỉ đạo tích cực để hoàn thành công việc.
  • Khó khăn
 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp đi làm khắp các địa phương trên cả nước, việc liên lạc khó khăn.
 • Địa chỉ liên hệ lưu trong hồ sơ của cựu sinh viên đa phần là địa chỉ gia đình, trong khi đó nhiều SVTN đã đi làm xa nhà.
 • Nhiều sinh viên không có Email riêng hoặc thay đổi số điện thoại và email khi ra trường gây khó khăn trong việc liên lạc;
 • Một số sinh viên quá bận công việc hoặc chưa quan tâm đến gửi thông tin phản hồi;
 • SVTN Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam sau khi ra trường có môi trường làm việc phong phú, đa dạng và tính chất công việc đặc thù với khả năng làm việc độc lập (Sáng tác tự do, mức độ dịch chuyển liên tục, không ổn định tại một chỗ…) chính vì vậy việc liên lạc với các cựu sinh viên còn nhiều khó khăn;

–   Số lượng SVTN tham gia khảo sát chưa đầy đủ.

 1. Nội dung công việc
  • Phòng KT&ĐBCLGD là đơn vị đầu mối tiến hành lấy thông tin phản hồi về tình hình việc làm của SVTN năm 2016.
  • Xây dựng mẫu phiếu khảo sát (Mẫu phiếu khảo sát việc làm online 02-KS2017 http://docs.google.com/forms/d/1SucsoaQ6dWF8mwh0tIHavTyo3TxcyHS70t_3iRUOhTY/edit#responses
  • Phối hợp với Phòng Công tác chính trị, Quản lý sinh viên và các Khoa liên quan lấy thông tin cơ bản của SVTN năm 2016:
 • Thông tin cá nhân cựu sinh viên;
 • Địa chỉ, số điện thoại… để liên lạc với cựu sinh viên khi các em ra trường.
  • Lấy thông tin phản hồi của SVTN về tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp:
 • Thông tin cá nhân SVTN;
 • Thông tin về tình hình việc làm của SVTN;
 • Ý kiến phản hồi về công tác đào tạo của Nhà trường;
 • Các ý kiến đóng góp khác.
 1. Các hình thức thu thập thông tin về tình hình việc làm của cựu sinh viên

–   Việc khảo sát tình hình việc làm của SVTN được thực hiện bằng phiếu khảo sát online 02-KS2017

http://docs.google.com/forms/d/1SucsoaQ6dWF8mwh0tIHavTyo3TxcyHS70t_3iRUOhTY/edit#responses

–    Khảo sát qua đường thư điện tử (email).

Việc lấy thông tin phản hồi vê tình hình việc làm của SVTN 100% trả lời trực tuyến trên email. Sinh viên có thể nhận phiếu khảo sát thông qua, Yahoo chat, Facebook và các trang mạng xã hội khác…

 1. Kết quả khảo sát
  • Tình hình việc làm

Tình hình việc làm của SVTN năm 2016 trình độ đào tạo đại học hệ chính quy cho thấy ở Bảng 1.

Bảng 1: Tình trạng việc làm của SVTN năm 2016

Trình độ Tổng số sinh viên trả lời phiếu khảo sát Có việc làm Chưa có việc làm Chưa có việc làm và đang học nâng cao
SL % SL % SL %
Tình hình việc làm của SVTN năm 2016
Đại học 53 40 75.5 7 13.2 6 11.3

Trong bảng số liệu trên có 75.5% có thông tin phản hồi đã có việc làm; 11.3% cựu sv tiếp tục đi học nâng cao trình độ rồi mới có ý định tìm việc làm; 13.2% cựu sinh viên chưa có việc làm. Như vậy tỷ lệ SVTN có việc làm là: (40+6)/53 = 86.8%

 • Khu vực làm việc của sinh viên

Khu vực việc làm của sinh viên tốt nghiệp cho thấy ở Bảng 2.

Bảng 2: Khu vực việc làm của SVTN năm 2016

Trình độ Tổng số sinh viên trả lời phiếu khảo sát Khu vực nhà nước Khu vực tư nhân Liên doanh

nước ngoài

Tự tạo việc làm
SL % SL % % % % %
Khu vực việc làm của SVTN năm 2016
Đại học 53 3 7.5 19 47.5 5 12.5 13 32.5

 

Trong bảng số liệu trên có 7.5% thông tin phản hồi đang làm việc tại khu vực nhà nước; 47.5% làm việc tại khu vực tư nhân; 12.5% làm việc liên doanh với nước ngoài và 32.5% tự tạo việc làm.

4.3. Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp cho thấy ở Bảng 3 và Bảng 4:

Bảng 3: Ứng dụng chương trình đào tạo của Nhà trường

Trình độ Tổng số sinh viên trả lời phiếu khảo sát Ứng dụng cao Ứng dụng Ứng dụng

không cao

Không ứng dụng
SL % SL % SL % SL %
Ứng dụng chương trình đào tạo của Nhà trường
Đại học 53 6 11.3 29 54.7 17 32.1 1 1.9


Bảng 4:
Việc làm đúng với ngành được đào tạo

Trình độ Tổng số sinh viên trả lời phiếu khảo sát Bộ phận chuyên và liên quan đến mỹ thuật Bộ phận văn phòng và không liên quan đến mỹ thuật
SL % SL %
Việc làm đúng với ngành được đào tạo
Đại học 46 37 80.4 9 19.6


Bảng 5: Mức thu nhập bình quân hàng tháng từ công việc

Trình độ Tổng số sinh viên trả lời phiếu khảo sát Dưới 2tr đồng Từ 2tr đến 4tr đồng Từ 4tr đến 7tr đồng 7 tr trở lên Mức

khác

SL % SL % SL % SL % SL %
Mức thu nhập bình quân hàng tháng từ công việc
Đại học 50 3 6 6 12 14 28 13 26 14 28

– Qua thống kê phản hồi về chương trình đào tạo 11.3 % có tính ứng dụng cao; 54.7% có tính ứng dụng; 32.1% có tính ứng dụng không cao; 1.9% không ứng dụng. Qua đó, có thể thấy chương trình đào tạo của nhà trường cần phải cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, cung cấp đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh viên sau khi ra trường.

– Tỷ lệ SVTN năm 2016 có việc làm đúng với ngành đào tạo chiếm 56.6% và trái ngành đào tạo 43.4 cho thấy chiều hướng tích cực giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên khi tốt nghiệp.

– Mức thu nhập bình quân hàng tháng đa số từ 4 triệu đồng đến trên 7 triệu đồng. Cụ thể như ở bảng 5.

– Tỷ lệ 86.8% SVTN có việc làm sau khi tốt nghiệp trong điều kiện năm 2016-2017 nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn là một tín hiệu tích cực.

– Số liệu khảo sát thu được chính xác, khách quan, có độ tin cậy cao.

 1. Kết luận

Qua điều tra đã thu thập được các thông tin phản hồi của SVTN về chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo, tình trạng việc làm của SVTN của Nhà trường, góp phần định hướng cho công tác đào tạo của Nhà trường phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ những thông tin phản hồi của cựu sinh viên, đề xuất kế hoạch công tác trong năm 2018 đáp ứng yêu cầu chính đáng của người học, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Nơi nhận:

– BGH;

– Các Phòng, Ban, Khoa;

–  Lưu VT.T.5.

 

       HIỆU TRƯỞNG

            (đã ký)

 

       Lê Văn Sửu

Check Also

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ KHÓA HỌC (sinh viên tốt nghiệp năm 2018)

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer