Chủ Nhật , 16 Tháng Một 2022

Khảo thí

Kê hoạch tổ chức thi lại các môn lý thuyết học kỳ I năm học 2016-2017

Kính gửi: – Các đơn vị trong toàn trường – Sinh viên  Đại học hệ chính quy Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và Cao đẳng chính quy. Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học …

Xem tiếp

THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 (Đợt 4)

KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM, LÝ LUẬN NĂM HỌC :      2016-2017    HỌC KỲ: I Thứ Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi Thứ 3 Sáng 3/1/2017 Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng CSVN HH-K56AB, TKĐH-K4, ĐH-K56, ĐK-K56, SPMT-K16, LL-K14   8h (ca 1) Phòng 101 nhà C   Thứ 3 Sáng …

Xem tiếp

THÔNG BÁO Vv tổ chức thi kiểm tra Tiếng anh trình độ A2

  KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM, LÝ LUẬN NĂM HỌC :      2016-2017    HỌC KỲ: I Thứ 7 Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi           Sáng           3/12/2016      Đọc + viết HH-K60, ĐH-K60, ĐK-K60, SP-K19 (phòng 1) 7h30 Phòng 404 nhà A     …

Xem tiếp

THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM, LÝ LUẬN NĂM HỌC :      2016-2017    HỌC KỲ: I Thứ 7 Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi Sáng 12/11/2016 Đường lối CM Đảng CSVN HH-K57AB, TKĐH-K5, ĐH-K57, ĐK-K57, SPMT-K16, LL-K14 8h (Ca 1) Phòng 101 nhà C   12/11/2016 Giáo dục học     SP – K17 …

Xem tiếp

THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1

KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM NĂM HỌC :      2016-2017    HỌC KỲ: I Thứ 7 Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi Sáng 17/9/2016 Pháp luật đại cương & Phòng chống tham nhũng HH-K59AB, TKĐH-K7AB, ĐH-K59, ĐK-K59, SPMT-K18, LL-K16 8h (Ca 1) Phòng 404 nhà A   17/9/2016 Triết học đại cương HH-K59AB, …

Xem tiếp
most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer