Chủ Nhật , 16 Tháng Một 2022

Khảo thí

Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

QUY ĐỊNH Về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHMTVN ngày      tháng      năm 2017   của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. …

Xem tiếp

THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ II các môn lý thuyết năm học 2015-2016

Kính gửi: – Các đơn vị trong toàn trường – Sinh viên hệ Đại học hệ chính quy Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và Cao đẳng chính quy. Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2015- 2016 …

Xem tiếp

THÔNG BÁO V/v Miễn học và miễn thi kết thúc học phần các môn lý thuyết

Căn cứ kế hoạch thi kết thúc học phần  2016 của Phòng Khảo thí Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  giáo dục xin gửi thông báo đến toàn thể sinh viên của trường, Phòng khảo thí yêu cầu tất cả những sinh viên đang theo học tại trường,  được miễn một …

Xem tiếp

Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Anh 1, Tiếng anh chuyên ngành lý luận & LSMT

        KHOA :    HỘI HỌA, ĐỒ HỌA, ĐIÊU KHẮC, SƯ PHẠM, LÝ LUẬN NĂM HỌC :      2015-2016      HỌC KỲ: II Thứ 7 Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi Sáng 23/4/2016 Tiếng Anh 1 HH-K59AB, TKĐH-K7AB, ĐH-K59, ĐK-K59, SPMT-K18, LL-K16 8h   Phòng 101 nhà C   Sáng 23/4/2016 Tiếng Anh chuyên ngành LL-K14 …

Xem tiếp
most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer