Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Sau đại học » Chương trình đào tạo SĐH

Chương trình đào tạo SĐH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN LỊCH SỬ MỸ THUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và lịch sử mỹ thuật Mã số: 60 21 20 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016          của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung …

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc) Mã số: 60210102 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào tạo …

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa) Mã số: 60210102 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào …

Xem tiếp
most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer