Chủ Nhật , 16 Tháng Một 2022
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Sau đại học (page 5)

Sau đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc) Mã số: 60210102 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào tạo …

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa) Mã số: 60210102 (Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào …

Xem tiếp

CHẤM BÀI SÁNG TÁC TỐT NGHIỆP LỚP CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT TẠO HÌNH KHÓA K16 (ĐỢT 2) VÀ K17 (ĐỢT 1)

Ngày 25 tháng 8 năm 2016 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức chấm bài sáng tác tốt nghiệp cho các lớp cao học chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình khóa K16 (Hội họa, Điêu khắc) niên khóa 2013- 2016 và K17 (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc) niên khóa 2014- 2016. Buổi chấm thi diễn ra …

Xem tiếp

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình khóa 15 và khóa 16 Chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật khóa 15 và khóa 17 Căn cứ quyết định số 998/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 05 năm 1997 của Bộ Văn hoá – Thông tin về việc đào tạo Cao học Mỹ thuật;Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng …

Xem tiếp

CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM  (Ban hành kèm theo Quyết định số  167  /QĐ-ĐHMTVN ngày  11 tháng 04 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Nam) GIỚI THIỆU CHUNG Chuẩn đầu ra cho học viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo …

Xem tiếp

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI MỖI TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ

QUY ĐỊNH VỀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI MỖI TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ (Ban hành kèm theo …

Xem tiếp
most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer