Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Nghiên cứu » Thông tin khoa học

Thông tin khoa học

Hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 – 5 của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Thực hiện Điều 7 của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định “Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”; thực hiện công văn số 1854 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việc hướng dẫn tổ chức ngày Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam …

Xem tiếp

TIN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

Thực hiện công văn số 1872/BVHTTDL-KHCNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc tổ chức “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5” và chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao hàng năm, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp với …

Xem tiếp

BÁO CÁO TỔNG KẾT MƯỜI NĂM THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 184/BC-BVHTTDL Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016   BÁO CÁO TỔNG KẾT MƯỜI NĂM THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Kính gửi: Thủ tướng …

Xem tiếp

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2640/VBHN-BVHTTDL Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN   Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 …

Xem tiếp

BUỔI THỰC TẾ NGHIÊN CỨU “Mối quan hệ về Nghệ thuật Kiến trúc của chùa Kim Liên và chùa Tây Phương” do PGS.TS. Trần Lâm Biền thuyết trình.

Ngày 08/6/2016 vừa qua, đoàn công tác gồm các cán bộ, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và các nghiên cứu viên Viện Mỹ thuật đã tham gia buổi thực tế nghiên cứu “Mối quan hệ về Nghệ thuật Kiến trúc của chùa Kim Liên và chùa Tây Phương” do PGS.TS. Trần Lâm Biền thuyết trình. Đoàn …

Xem tiếp

QUY CHẾ PHỐI HỢP CHIA SẺ THÔNG TIN THÔNG QUA HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ CÔNG THƯƠNG – BỘ CÔNG AN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ – THANH TRA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU – CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG – CỤC CẢNH SÁT KINH TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …

Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/VBHN-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH   QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ BẢO VỆ QUYỀN …

Xem tiếp
most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer