Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Sau đại học » Luận văn và Tác phẩm tốt nghiệp » CHẤM BÀI SÁNG TÁC TỐT NGHIỆP LỚP CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT TẠO HÌNH KHÓA K16 (ĐỢT 2) VÀ K17 (ĐỢT 1)

CHẤM BÀI SÁNG TÁC TỐT NGHIỆP LỚP CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT TẠO HÌNH KHÓA K16 (ĐỢT 2) VÀ K17 (ĐỢT 1)

Ngày 25 tháng 8 năm 2016 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức chấm bài sáng tác tốt nghiệp cho các lớp cao học chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình khóa K16 (Hội họa, Điêu khắc) niên khóa 2013- 2016 và K17 (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc) niên khóa 2014- 2016.

13

14

15

16

20160825_091610

Buổi chấm thi diễn ra lúc 8h tại tầng một Nhà bảo tàng và phòng 104 nhà B. Hội đồng đã làm việc trên tinh thần khách quan, khoa học và trách nhiệm. Các tác phẩm của học viên được đánh giá theo các tiêu chí nghệ thuật cũng như  thái độ học tập được quy định trong Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường.

20160825_104053

Buổi chấm kết thúc lúc 12h, kết quả đánh giá được Khoa Sau đại học thông báo cụ thể tới học viên.

Check Also

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2019

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer