Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Đại học chính quy » Chương trình đào tạo ĐH » Chương trình khung GD ĐH ngành Hội họa năm 2013

Chương trình khung GD ĐH ngành Hội họa năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình : Chương trình GDĐH ngành Hội họa

Trình độ đào tạo  : Đại học

Ngành đào tạo     : Hội hoạ (Painting)

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo quyết định số 312 /QĐ-ĐHMTVN ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân nghệ thuật chuyên ngành Hội hoạ có trình độ và khả năng sáng tạo các tác phẩm hội hoạ và phục vụ các hoạt động mỹ thuật khác của xã hội.

1.1. Mục tiêu tổng quát

Cử nhân nghệ thuật chuyên ngành Hội hoạ.

1.2.Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân nghệ thuật chuyên ngành Hội hoạ cần phải đạt được các yêu cầu sau :

1.2.1. Phẩm chất đạo đức

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sánh của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật.

1.2.2. Kiến thức

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, những kiến thức cơ bản của ngành Hội hoạ cũng như những kiến thức khoa học đại cương khác.

Sinh viên tốt nghiệp được học bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện để giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về mỹ thuật.

1.2.3. Kỹ năng

Có kỹ năng sáng tạo tác phẩm mỹ thuật với các chất liệu chủ yếu : sơn dầu, lụa và sơn mài: tổ chức được các lớp bồi dưỡng và phục vụ các hoạt động khác về Mỹ thuật.

 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 5 năm
 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 258 ĐVHT + 165 tiết Giáo dục quốc phòng – an ninh + 5 ĐVHT Giáo dục thể chất.

– Cấu trúc kiến thức của chương trình

+ Khối lượng kiến thức đại cương: 75 ĐVHT + 165 tiết Giáo dục quốc  phòng – an ninh + 5 ĐVHT Giáo dục thể chất.    

+ Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 185 ĐVHT gồm:

Khối lượng kiến thức cơ sở ngành: 19 ĐVHT

Khối lượng kiến thức ngành: 126 ĐVHT

Thực tế: 20 ĐVHT

Thi tốt nghiệp: 15 ĐVHT

 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

       Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một trong những văn bằng như sau :

 • Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (PTTH).
 • Bằng tốt nghiệp PTTH bổ túc.
 • Bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.
 • Các thí sinh phải thực hiện các bài thi tuyển sinh như sau :

Môn Hình hoạ (vẽ bằng bút chì hoặc than, thời gian 8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

Môn Bố cục (vẽ bằng bột màu, Acrylic, màu nước… trong thời gian 8 tiếng)

Môn Ngữ văn không tổ chức thi chỉ xét tuyển. Điểm Ngữ văn được tính là điểm trung bình của kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học và điểm tổng kết các năm học trung học phổ thông của môn Ngữ văn.

 1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

5.1. Sinh viên được đào tạo trong thời gian 5 năm. Hai năm đầu được xem là 2 năm cơ bản về chuyên ngành, 3 năm sau là 3 năm học chuyên sâu.

5.2. Để được dự thi tốt nghiệp sinh viên phải hoàn thành tất cả các môn học quy định trong chương trình và phải đạt được điểm trung bình trở lên.

 • Sinh viên có tất cả 15 ĐVHT để làm bài thi tốt nghiệp.
 • Thi tốt nghiệp gồm:

+ Bài thi học phần Chính trị cuối khóa.

+ Bài sáng tác tốt nghiệp thực hiện bằng 1 trong 3 chất liệu: Sơn mài, Lụa hoặc Sơn dầu.

+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi Học phần thay thế.

 1. THANG ĐIỂM Tất cả các bài tập được tính theo thang điểm 10
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

SỐ

TT

MÃ SỐ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐVHT HỌC KỲ DỰ KIẾN
Phần chữ Phần số
1. Kiến thức giáo dục đại cương 75
 1.1.   Các học phần bắt buộc 66
1 MTNL 401 Những nguyên lý cơ bản của

Chủ nghĩa Mác – Lê nin

8 1
2 MTTT 402 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 5
3 MTĐC 403 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 7
4 MTĐV 404 Đường lối Văn hóa – Văn nghệ của Đảng CSVN 2 9
5 MTTA 405 Tiếng Anh 10 1,2,3,4
6 MTTH 406 Tin học cơ bản 4 3
7 MTTH 407 Lịch sử triết học 5 3
8 MTCV 408 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 6
9 MTPL 409 Pháp luật đại cương – phòng chống tham nhũng 3 3
10 MTNT 410 Nghệ thuật học đại cương 3 6
11 MTLV 411 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 1 4 4
12 MTLT 412 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới 1 6 2
13 MTMT 413 Mỹ thuật học 1 3 6
14 MTMH 414 Mỹ học đại cương 3 5
15 MTPN 415 PP nghiên cứu khoa học 4 7
16 MTGT 416 Giáo dục thể chất 5 1,2,3
17 MTQA 417 Giáo dục Quốc phòng – an ninh 165 (tiết) 2
1.2. Các học phần tự chọn 9
18 MTVA 418 Video Art 5 8
19 MTNA 419 Nhiếp ảnh 4 8
20 MTĐB 420 In độc bản 5 8
21 MTTĐ 421 Thiết kế đồ họa 3D 4 8
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 19
22 MTGP 451 Giải phẫu tạo hình 6 1,2,3
23 MTXG 452 Xa gần 4 1,2,3
24 MTĐH 453 Đạc họa 2 3
25 MTLB 454 Lý thuyết bố cục 3 6
26 MTNM 455 Nghiên cứu Mỹ thuật cổ 2 3
27 MTĐK 456 Điêu khắc 2 3
2.2. Kiến thức ngành 126
2.2.1. Các học phần bắt buộc 121
28 HHHH 470 Hình họa 1 4 1
29 HHHH 471 Hình họa 2 8 2
30 HHHH 472 Hình họa 3 7 3
31 HHHH 473 Hình họa 4 7 4
32 HHHH 474 Hình họa 5 8 5
33 HHHH 475 Hình họa 6 8 6
34 HHTB 476 Trang trí – Bố cục 1 2 1
35 HHTB 477 Trang trí – Bố cục 2 4 2
36 HHTB 478 Trang trí – Bố cục 3 2 3
37 HHTB 479 Trang trí – Bố cục 4 4 4
38 HHST 480 Sáng tác 1 (Sơn mài) 6 5
39 HHST 481 Sáng tác 2 (Lụa) 4 6
40 HHST 482 Sáng tác 3 (Sơn dầu) 4 6
41 HHST 483 Sáng tác 4 (Sơn dầu) 5 7
42 HHST 484 Sáng tác 5 (Sơn dầu) 6 7
43 HHST 485 Sáng tác 6 (Sơn mài) 5 8
44 HHST 486 Sáng tác 7 (Sơn mài) 6 8
45 HHST 487 Sáng tác 8 (Lụa) 8 8
46 HHST 488 Sáng tác 9 (Sơn mài) 8 9
47 HHST 489 Sáng tác 10 (Lụa) 6 9
48 HHST 490 Sáng tác 11 (Sơn dầu) 8 9
2.2.2. Các học phần tự chọn 5
49 HHKH 491 Ký họa 1 (Mực nho, thuốc nước) 5 8
50 HHKH 492 Ký họa 2 (Bút chì, bút sắt) 5 8
2.3. Thực tập nghề nghiệp 20
51 HHTT 493 Thực tập nghề nghiệp 1 4 2
52 HHTT 494 Thực tập nghề nghiệp 2 4 4
53 HHTT 495 Thực tập nghề nghiệp 3 6 5
54 HHTT 496 Thực tập nghề nghiệp 4 6 7
2.4. Thi tốt nghiệp 15 10

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lê Văn Sửu

Check Also

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐỒ HỌA

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer