Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Chưa được phân loại » Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế đồ họa

Chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế đồ họa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình : Chương trình đào tạo trình độ đại học

Trình độ đào tạo  : Đại học

Ngành đào tạo     : Thiết kế đồ họa (Graphic Design)

Loại hình đào tạo: Chính qui

(Ban hành kèm theo quyết định số 387/QĐ-ĐHMTVN ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)

 

 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa, có trình độ tư duy, nghiên cứu, xây dựng ý tưởng cho các thiết kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng. Có kỹ năng ứng dụng phát triển ý tưởng thiết kế bằng mọi phương pháp, kỹ thuật, chất liệu trên các môi trường 2D và 3D. Kết hợp được công nghệ đa phương tiện với các hiệu quả của nghệ thuật truyền thông để mang đến hiệu quả thiết kế mang tính nhân bản.

1.1. Mục tiêu tổng quát :

Cử nhân nghệ thuật ngành Mỹ thuật Ứng dụng có thẩm mỹ, có khả năng xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch phát triển, biết phối hợp công nghệ và truyền thông, thực hành thiết kế sản phẩm phù hợp với xã hội và con người.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Phẩm chất đạo đức:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

1.2.2. Kiến thức:

– Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, có thị hiếu thẩm mỹ. Có tư duy nghiên cứu xây dựng ý tưởng thiết kế, hiểu biết về khoa học xã hội, thị trường và cơ cấu kinh tế của sản phẩm.

– Nắm vững kỹ thuật và kiến thức thực tế để có thể xử lý các công việc phức tạp liên quan đến lĩnh vực thiết kế đồ họa.

– Có khả năng thuyết phục, trình bày ý tưởng bằng ngôn ngữ nói, viết và ngôn ngữ thiết kế đồ họa.

– Tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực thiết kế đồ họa để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ơ nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

– Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực thiết kế đồ họa.

– Sinh viên tốt nghiệp có khả năng giảng dạy thiết kế đồ họa tại các cơ sở đào tạo.

1.2.3. Kỹ năng:

– Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành thiết kế đồ họa trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

– Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tập hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

– Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.

– Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành thiết kế đồ họa. Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường. Có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

– Có khả năng phác họa ý tưởng thông qua các minh họa vẽ bằng tay. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học phục vụ cho thiết kế đồ họa.

– Có khả năng tư duy, phát triển, thể hiện ý tưởng bằng ngôn ngữ đồ họa.

– Có khả năng tư duy sáng tác để thiết kế thành thạo các sản phẩm về đồ họa ứng dụng như: logo, biểu tượng, bao bì, thiết kế bìa, dàn trang sách báo, tạp chí, poster, catalogue, brochure, tem bưu chính, lịch, website, TVC, xuất bản điện tử, 3D animation.

– Có khả năng giảng dạy thiết kế các sản phẩm nêu trên hoặc dạy vi tính chuyên ngành thiết kế đồ họa.

1.2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ thiết kế đồ họa, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thiết kế.

– Có khả năng đưa ra được những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật

– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể.

– Có năng lực đáng giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

  1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 5 năm
  2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 227 ĐVHT + 165 tiết Giáo dục quốc phòng -an ninh + 5 ĐVHT Giáo dục thể chất.

– Cấu trúc kiến thức của chương trình:

+ Khối lượng kiến thức đại cương: 66 ĐVHT + 165 tiết Giáo dục quốc phòng – an ninh + 5 ĐVHT Giáo dục thể chất

  + Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 161 ĐVHT gồm:

Khối lượng kiến thức cơ sở: 45 ĐVHT

Khối lượng kiến thức khối nhóm chuyên ngành: 86 ĐVHT

Thực tập: 15 ĐVHT

Thi tốt nghiệp: 15 ĐVHT

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Công dân nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một trong những văn  bằng như sau:

– Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.

– Bằng tốt nghiệp PTTH bổ túc.

– Bằng trung học chuyên nghiệp.

– Các thí sinh phải thực hiện các bài thi tuyển sinh như sau:

Môn Hình hoạ (vẽ bằng bút chì hoặc than, thời gian 8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

Môn Trang trí (vẽ bằng bột màu, Acrylic… trong thời gian 8 giờ liền)

Môn Ngữ văn không tổ chức thi chỉ xét tuyển. Điểm Ngữ văn được tính là điểm trung bình chung của điểm tổng kết các năm học trung học phổ thông của môn Ngữ văn.

  1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

5.1. Sinh viên được đào tạo trong thời gian 5 năm. Hai năm đầu được xem là 2 năm cơ bản về chuyên ngành, 3 năm sau là 3 năm học chuyên sâu.

5.2. Để được dự thi tốt nghiệp sinh viên phải hoàn thành tất cả các môn học qui định trong chương trình và phải đạt được điểm trung bình trở lên.

– Sinh viên có 15 ĐVHT để làm bài thi tốt nghiệp.

– Bài thi tốt nghiệp:

+ Bài thi học phần Chính trị cuối khoá.

+ Bài thi tốt nghiệp về thiết kế đồ họa là một đồ án hoàn chỉnh bao gồm một hệ thống bài thiết kế đồ họa nhận diện thương hiệu, quảng cáo, truyền thông cho một công ty, đơn vị, đoàn thể, một vấn đề về văn hóa hay sự kiện… Khối lượng bài trong đồ án gồm: logo hay biểu tượng, bộ sản phẩm văn phòng, bộ sản phẩm bao bì, bộ brochure catalogue tờ rơi, hệ thống poster, sản phẩm quảng cáo promotion, TVC, Website, Xuất bản điện tử, và một số sản phẩm liên quan tùy từng ngành nghề…

  1. THANG ĐIỂM: Tất cả các bài tập được tính theo thang điểm 10.
  2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 

 

SỐ

TT

 

MÃ SỐ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN ĐVHT HỌC KỲ DỰ KIẾN
Phần

chữ

Phần

số

1. Kiến thức Giáo dục đại cương 66
1.1. Học phần bắt buộc 60
1 MTNL 401-1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 4 1
2 MTNL 401-2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 4 2
3 MTTT 402 Tư tưởng HCM 3 3
4 MTĐC 403 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 6
5 MTĐV 404 Đường lối văn hóa-văn nghệ của Đảng CSVN 2 6
6 MTTA 405-1 Tiếng Anh 1 3 1
7 MTTA 405-2 Tiếng Anh 2 3 2
8 MTTA 405-3 Tiếng Anh 3 4 3
9 MTTH 407 Triết học đại cương 2 3
10 MTPL 409 Pháp luật đại cương & Phòng chống tham nhũng 3 3
11 MTLT 412 Lịch sử Mỹ thuật Việt nam 1 4 4
12 MTLV 411 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới 1 5 2
13 MTMH 414 Mỹ học đại cương 2 3
14 MTPN 415 PP nghiên cứu khoa học 2 6
15 MTGP 451 Giải phẫu tạo hình 3 1
16 MTXG 452 Xa gần 3 2
17 MTĐH 453 Đạc họa 2 3
18 MTCN 427 Thẩm mỹ Công nghiệp 3 3
19 MTMƯ 426 Lịch sử Thiết kế đồ họa 2 6
20 TKMA 468 Maketing 2 5
21 MTGT 416 Giáo dục thể chất 5 1,2,3,4
22 MTQA 417 Giáo dục quốc phòng-an ninh 165t 1
1.2. Học phần tự chọn 6
23 MTĐB 420 In độc bản 3 6
24 MTKT 429 NT Trổ giấy, Khắc bìa 3 6
25 MTSD 424 Sơn dầu 3 6
26 MTLU 430 Lụa 3 6
2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 161
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 45
27 TKHH 458 Hình họa 1 2 1
28 TKHH 458 Hình họa 2 3 1
29 TKHH 459 Hình họa 3 2 2
30 TKHH 459 Hình họa 4 3 2
31 TKHH 460 Hình họa 5 2 3
32 TKHH 460 Hình họa 6 3 3
33 TKHH 461 Hình họa 7 2 4
34 TKHH 461 Hình họa 8 3 4
35 TKHH 462 Hình họa 9 2 5
36 TKHH 462 Hình họa 10 3 5
37 TKHH 463 Hình họa 11 2 6
38 TKHH 463 Hình họa 12 3 6
39 TKCT 464 Cơ sở tạo hình 1 2 1
40 TKCT 464 Cơ sở tạo hình 2 2 1
41 TKCT 465 Cơ sở tạo hình 3 2 2
42 TKCT 465 Cơ sở tạo hình 4 2 2
43 MTTC 428 Tin học chuyên ngành 3 5
44 TKVK 467 Vẽ kỹ thuật 2 3
45 MTNA 419 Nhiếp ảnh 2 5
2.2. Kiến thức ngành 86
2.2.1. Học phần bắt buộc 83
46 TKĐH 495 Đồ họa ấn loát 1 (In nổi) 2 3
47 TKĐH 495 Đồ họa ấn loát 2 (In lõm) 2 3
48 TKĐH 496 Đồ họa ấn loát 3 (In phẳng) 2 4
49 TKĐH 496 Đồ họa ấn loát 4 (In xuyên) 2 4
50 TKST 470 Sáng tác Thiết kế 1 2 3
51 TKST 471 Sáng tác Thiết kế 2 3 3
52 TKST 472 Sáng tác Thiết kế 3 4 4
53 TKST 473 Sáng tác Thiết kế 4 3 4
54 TKST 474 Sáng tác Thiết kế 5 3 5
55 TKST 475 Sáng tác Thiết kế 6 4 5
56 TKST 476 Sáng tác Thiết kế 7 4 5
57 TKST 477 Sáng tác Thiết kế 8 4 6
58 TKST 478 Sáng tác Thiết kế 9 4 6
59 TKST 479 Sáng tác Thiết kế 10 4 8
60 TKST 480 Sáng tác Thiết kế 11 4 8
61 TKST 481 Sáng tác Thiết kế 12 4 8
62 TKST 482 Sáng tác Thiết kế 13 4 8
63 TKST 483 Sáng tác Thiết kế 14 4 8
64 TKST 484 Sáng tác Thiết kế 15 3 9
65 TKST 484 Sáng tác Thiết kế 16 3 9
66 TKST 485 Sáng tác Thiết kế 17 3 9
67 TKST 485 Sáng tác Thiết kế 18 3 9
68 TKST 486 Sáng tác Thiết kế 19 3 9
69 TKST 486 Sáng tác Thiết kế 20 3 9
70 TKST 487 Sáng tác Thiết kế 21 3 9
71 TKST 487 Sáng tác Thiết kế 22 3 9
2.2.2. Học phần tự chọn 3
72 MTBA 489 Book Art 3 5
73 MTCQ 490 In cảm quang 3 5
2.3. Thực tập nghề nghiệp 15
74 TKTT 491 Thực tập nghề nghiệp 1 3 2
75 TKTT 492 Thực tập nghề nghiệp 2 4 4
76 TKTT 493 Thực tập nghề nghiệp 3 4 5
77 TKTT 494 Thực tập nghề nghiệp 4 4 7
2.4. Thi tốt nghiệp 15 10
78 MTCT 457 Chính trị cuối khóa 2 10
79 MTKL 458 Khóa luận Tốt nghiệp/ Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp 2 10
80 TKĐA 495 Đồ án tốt nghiệp 11 10

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Lê Văn Sửu

 

Check Also

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer