Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Sinh viên » Bản tin sinh viên » DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015- 2016 (Trích Quyết định số 474/QĐ-ĐHMTVN ngày 18/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015- 2016 (Trích Quyết định số 474/QĐ-ĐHMTVN ngày 18/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)

       1/ Miễn học phí:

TT Họ và tên Lớp – khoá Diện ­chính sách
1 Hoàng Văn Dũng Điêu khắc K55 Con th­ương binh
2 Nguyễn Quỳnh Lan Hội họa K55A Con th­ương binh
3 Phạm Thị Hòa Hội họa K55B Con th­ương binh
4 Lê Hiếu Đồ hoạ K55 Con th­ương binh
5 Phạm Hiền Thu Hội họa K57A Con th­ương binh
6 Phạm Văn Quý Điêu khắc K56 Con th­ương binh
7 Nguyễn Văn Phương Thiết kế K5 Con của người KC bị nhiễm chất độc hóa học
8 Nguyễn Văn Tuyên Thiết kế K3 Con của người KC bị nhiễm chất độc hóa học
9 Nguyễn Văn Lợi Điêu khắc K57 Con của người KC bị nhiễm chất độc hóa học
10 Hoàng Thị Ngọc Anh Thiết kế K4 Con bệnh binh
11 Nguyễn Thị Phương Hội họa K56A Con thương binh
12 Lê Minh Định Hội họa K56B Con thương binh
13 Nguyễn Thanh Phương Hội họa K58 A Con thương binh
14 Nguyễn Văn Minh Hội họa K58 B Con thương binh
15 Quán Tuấn Anh Điêu khắc K59 Con th­ương binh
16 Sùng Thị Doa Hội họa K58 B Dân tộc thuộc hộ nghèo
17 Ngô Thị Yến Thiết kế K5 Dân tộc thuộc hộ nghèo

 

2/ Giảm 70% học phí:

TT Họ và tên Lớp – khoá Diện ­chính sách
1 Vàng Hải Hưng Hội họa K59A Dân tộc vùng đặc biệt khó khăn
2 Hù Văn Hưởng Hội họa K59B Dân tộc vùng đặc biệt khó khăn
3 Đinh Ngọc Sơn Hội họa K55B Dân tộc vùng đặc biệt khó khăn
4 Hoàng Khánh Du Hội họa K58A Dân tộc vùng đặc biệt khó khăn
5 Vàng Mí Pó Lý luận K15 Dân tộc vùng đặc biệt khó khăn

 

3/ Giảm 50% học phí:

TT Họ và tên Lớp – khoá Diện ­chính sách
1 Trần Thị Thu Thảo Hội họa K59B Con cán bộ mất sức lao động
2 Phạm Thị út Quyên Hội hoạ K56B Con cán bộ mất sức lao động

 

Check Also

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VẼ NỀN CẢNH ANIMATION

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer