ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Ngành Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc

HH-DH-DK-1

Ngành Lý luận, lịch sử & Phê bình Mỹ thuật, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế Đồ hoạ

LL-SP-TK-1-

Thông tin liên quan