Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home » Tin tức - Sự kiện » Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ – Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình khóa 19

Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ – Chuyên ngành mỹ thuật tạo hình khóa 19

Căn cứ quyết định số 998/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 05 năm 1997 của Bộ Văn hoá – Thông tin về việc đào tạo Cao học Mỹ thuật;Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật, chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình khóa 19 (niên khóa 2016-2018).

Thời gian: từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà F.

Danh sách học viên tham gia Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cụ thể như sau:

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ
1

 

2

 

3

 

4

 

5

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer