Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Tuyển sinh » Thông báo tuyển sinh » LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

Ngày 03/07

Tập trung 8h30

       LÀM THỦ TỤC DỰ THI CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Ngày 04/07

Tập trung 7h00

–         Thí sinh thi ngành Hội hoạ, Đồ hoạ thi môn BỐ CỤC (Thời gian 8 tiếng liền kể cả nghỉ ăn tr­ưa)

–         Thí sinh thi ngành Điêu khắc thi môn PHÙ ĐIÊU (Thời gian 8 tiếng liền kể cả nghỉ ăn tr­ưa)

Ngày 05/07

Sáng tập trung 7h00

Chiều tập trung 13h00

–         Thí sinh thi ngành Hội hoạ; Đồ hoạ; Thiết kế đồ họa; Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật thi môn HÌNH HỌA (Thời gian 8 tiết)

–         Thí sinh thi ngành Điêu khắc thi môn TƯỢNG TRÒN (Thời gian 8 tiết)

Ngày 06/07

Tập trung 7h00

–         Thí sinh thi ngành Thiết kế đồ hoạ thi môn TRANG TRÍ (Thời gian 8 tiếng liền kể cả nghỉ ăn trưa)

–         Thí sinh thi ngành Sư­ phạm mỹ thuật; Lý luận,  lịch sử và phê bình mỹ thuật thi môn BỐ CỤC (Thời gian 8 tiếng liền kể cả nghỉ ăn trưa)

DANH SÁCH THI SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer