Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Sau đại học » Thông tin đào tạo SĐH » LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017 TRƯ¬ỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017 TRƯ¬ỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

 

Sáng ngày 09/11/2017

8h 30, tập trung tại Hội trường tầng 6, nhà F, tòa nhà Điêu khắc.

 

  –    Làm thủ tục dự thi và phổ biến Quy chế tuyển sinh đào tạo trình đô Thạc sĩ cho thí sinh thi chuyên ngành Mỹ thuật  tạo hình (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc),
Sáng ngày 10/11/2017

7h00 tập trung tại phòng thi F1, F2 tầng 4, Phòng 404, 403 nhà F, tòa nhà điêu khắc

 

–         Thí sinh thi chuyên ngành Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa, Đồ họa) thi môn BỐ CỤC

      (Thời gian 8 giờ liền kể cả thời gian ăn tr­ưa)

–         Thí sinh thi chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình(Điêu khắc) thi môn PHÙ ĐIÊU

      (Thời gian 8 giờ liền kể cả thời gian ăn trưa)

 

Sáng ngày 11/11/2017

6h45 tập trung tại phòng thi F1, F2 tầng 4, Phòng 404, 403 nhà F, tòa nhà điêu khắc

 

–         Thí sinh thi chuyên ngành Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa, Đồ họa) thi môn HÌNH HỌA

(Thời gian 180 phút chưa kể thời gian nghỉ để đổi dáng mẫu)

–         Thí sinh thi chuyên ngành Mỹ thuật Tạo hình (Điêu khắc) thi môn TƯỢNG TRÒN

      (Thời gian 180 phút chưa kể thời gian nghỉ để đổi dáng mẫu)

 

 

Sáng ngày 12/11/2017

6h30 tập trung tại phòng thi F3 tầng 4, Phòng 404 nhà F, tòa nhà điêu khắc

 

–    Thí sinh thi chuyên ngành Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc), thi môn ANH   VĂN

Check Also

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2017

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer