Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Sau đại học » Thông tin đào tạo SĐH » THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ÔN TẬP TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ÔN TẬP TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Nhà Trường tổ chức lớp ôn tập kiến thức phục vụ kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm học 2017-2018 chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc)

  1. Thời gian và địa điểm đăng ký nộp hồ sơ ôn tập:

– Thời gian đăng ký ôn tập từ ngày 03 – 7 – 2017 đến ngày 13 – 8 – 2017.

– Thời gian ôn tập từ ngày 14 – 8 – 2017 đến ngày 13 – 10 – 2017.

– Địa điểm: Khoa Sau đại học, nhà B, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Số điện thoại: 04 36321886.

  1. Địa điểm ôn tập:

– Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa) học ở phòng 201, dãy nhà C, tòa nhà Sư phạm.

– Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc) học ở phòng 201, dãy nhà D, tòa nhà Điêu khắc.

 

Nơi nhận:

– Ban giám hiệu (để báo cáo)

– Website: http//WWWvnufa.edu.vn

– Lưu: VT, KSĐH, D.10.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Ngô Tuấn Phong

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer