Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP VÀ TRƯNG BÀY BÀI SÁNG TÁC TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP VÀ TRƯNG BÀY BÀI SÁNG TÁC TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018-2019

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức các lễ bảo vệ tốt nghiệp và trưng bày bài sáng tác tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp Đại học chính quy năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Trưng bày bài sáng tác tốt nghiệp của sinh viên các ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc khóa 58 (2014-2019)

 • Thời gian: 03 ngày 02,03,04/6/2019
 • Địa điểm: Tầng 1, Nhà Bảo tàng; Phòng 101, Nhà C

2. Tổ chức lễ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học cho sinh viên được chọn của các ngành Hội họa, Điêu khắc khóa 58 (2014-2019); Thiết kế đồ họa khóa 6 (2014-2019), Sư phạm mỹ thuật khóa 18 (2015)

 • Thời gian: 8h00 ngày 03/6/2019
 • Địa điểm: Hội trường tầng 6, Nhà F

3. Tổ chức lễ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học cho sinh viên ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật khóa 15 (2014-2019)

 • Thời gian: 8h00 ngày 04/6/2019
 • Địa điểm: Hội trường tầng 6, Nhà F

4. Hội đồng chấm bài sáng tác tốt nghiệp các ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc khóa 58 (2014-2019) xem tác phẩm và dự kiến điểm

 • Thời gian: 9h00 ngày 04/6/2019
 • Địa điểm: Tầng 1, Nhà Bảo tàng; Phòng 101, Nhà C

5. Tổ chức lễ bảo vệ bài sáng tác tốt nghiệp cho sinh viên các ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc khóa 58 (2014-2019)

 • Thời gian: Từ ngày 5/6/2019 đến ngày 7/6/2019
 • Địa điểm: Tầng 1, Nhà Bảo tàng

6. Tổ chức lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Thiết kế đồ họa khóa 6 (2014-2019)

 • Thời gian: 8h00 ngày 10/6/2019
 • Địa điểm: Tầng 1, Nhà Bảo tàng

7. Hội đồng chấm thi bài sáng tác tốt nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm mỹ thuật khóa 18 (2015-2019)

 • Thời gian: 10h00 ngày 10/6/2019
 • Địa điểm: Phòng 101, Nhà C

8. Trưng bày đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế đồ họa khóa 6 (2014-2019), bài sáng tác tốt nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm mỹ thuật khóa 18 (2015-2019)

 • Thời gian: 03 ngày 11,12,13/6/2019
 • Địa điểm: Tầng 1, Nhà Bảo tàng; Phòng 101, Nhà C

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer