Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ II các môn lý thuyết năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ II các môn lý thuyết năm học 2015-2016

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Sinh viên hệ Đại học hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và Cao đẳng chính quy.

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2015- 2016 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  giáo dục xin gửi thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy của trường kế hoạch thi lại cụ thể như sau:

 1. Đối tượng thi lại
 • Sinh viên có điểm kết thúc môn học – học phần dưới 5.0;
 • Sinh viên có đủ điều kiện dự thi chính đáng nhưng bỏ thi không có lý do.
 • Sinh viên có đủ điều kiện dự thi chính đáng nhưng xin hoãn thi.
 1. Thời gian nộp lệ phí và đăng ký thi lại.
 • Thời gian nộp lệ phí và đăng ký thi lại: 9h sáng thứ 5 Ngày 18/8/2016
 • Sinh viên làm thủ tục đăng ký thi lại tại phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (phòng 505 nhà D) và mang phiếu đăng ký thi lại xuống phòng Tài vụ để nộp lệ phí.
 • Sau khi nộp lệ phí xong, thí sinh photo phiếu đăng ký thi lại làm 2 bản, 1 bản giữ lại và một bản gốc nộp lại phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Những sinh viên không đến đăng ký thi lại, không nộp lệ phí sẽ không được tham gia kỳ thi lại chung do nhà trường tổ chức, coi như bỏ thi và sẽ phải học lại theo quy định.
 1. Kinh phí thi lại:
 • Kinh phí thi lại: 200.000 đồng/môn (theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường)
 1. Thời gian, địa điểm thi lại.

Thời gian dự kiến thi lại sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật ngày 27/8 và 28/8, giờ thi và phòng thi chúng tôi sẽ đăng trực tiếp trên Website của trường https://mythuatvietnam.edu.vn/ và Bảng tin Phòng khảo thí (Nhà B Hội họa)

 1. Danh sách những môn thi lại
STT Môn thi
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam
2 Mỹ học Đại cương
3 Mỹ thuật học 1
4 Nghệ thuật học Đại cương
5 Giáo dục thẻ chất 4
6 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 1
7 Những Nguyên lý CBCN Mác Lênin 2
8 Curator 1
9 Giáo dục thể chất 2
10 Lịch sử Mỹ thuật thế giới 1
11 Logic học
12 Xa gần
13 Maketting
14 Tiếng anh 1

 

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 

Check Also

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer