Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » Khảo thí » THÔNG BÁO Lịch thi các học phần lý thuyết học kỳ II năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Lịch thi các học phần lý thuyết học kỳ II năm học 2016-2017

  KHOA: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Sư phạm mỹ thuật, Lý luận, LS & PBMT

Thứ Ngày Môn thi Lớp Giờ thi Địa điểm thi
 

Thứ 7 Sáng

11/3/2017 Những  Nguyên lí cơ bản CN- Mác Lênin 2 HH-K60AB,TKĐH-K8ABC, ĐH-K60, ĐK-K60, SPMT-K19, LL- k17 8h (ca 1) Phòng 404 nhà A
 

Thứ 7 Sáng

11/3/2017 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới 1 HH-K60AB,TKĐH-K8ABC, ĐH-K60, ĐK-K60, SPMT-K19 10h (ca 2) Phòng 404 nhà A
Thứ 7 Sáng

 

11/3/2017 Nghệ thuật học đại cương HH-K58AB, TKĐH-K6, ĐH-K58, ĐK-K58, SPMT-K17, LL-K15 8h (ca 1) Phòng 101 nhà C
Thứ 7 Sáng

 

11/3/2017 Mỹ học đại cương HH-K58AB, TKĐH-K6, ĐH-K58, ĐK-K58, SPMT-K17 10h (ca 2) Phòng 101 nhà C
Thứ 7 Sáng

 

1/4/2017 Chính trị cuối khóa HH-K56AB, TKĐH-K4, ĐH-K56, ĐK-K56, SPMT-K16 8h (ca 1) Phòng 101 nhà C
Thứ 7 Sáng

 

1/4/2017 Học phần thay thế KLTN HH-K56AB, TKĐH-K4, ĐH-K56, ĐK-K56, SPMT-K16 9h30 (ca 2) Phòng 101 nhà C

 

Chú ý:   Mang thẻ sinh viên hoặc CMND khi đi thi.

                Sinh viên đến trước 15 phút làm thủ tục dự thi.

                Những sinh viên đến muộn quá thời gian bóc đề 15 phút không được vào phòng thi.

                Yêu cầu trang phục lịch sự khi đi thi.

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer