Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home » Tin tức - Sự kiện » THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2017 của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2017;

 Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 thông báo đến các thí sinh thời gian, địa điểm thi tuyển như sau:

  1. Danh mục tài liệu ôn thi (Phụ lục đính kèm)
  2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi (Phụ lục kèm theo)
  3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017

3.1 Thời gian thi:

  1. a) Ngày 22/11/2017 (Thứ tư):

– Sáng:

+ 08 giờ 00 Khai mạc kỳ thi

+ Từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 00: Thi môn viết Kiến thức chung (120 phút)

– Chiều: (Thí sinh có mặt từ 13 giờ 30 phút)

+ Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Thi môn Tiếng Anh (60 phút)

+ Từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 15 phút: Thi môn Tin học (30 phút)

  1. b) Ngày 23/11/2017 (Thứ năm):

– Sáng:

+ Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00: Thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (180 phút)

– Chiều: (Thí sinh có mặt từ 13 giờ 30 phút)

+ Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (90 phút) đối với vị trí chuyên viên, nghiên cứu viên (hạng III), Thư viện viên (hạng III) và vị trí Kế toán viên.

+ Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút: Thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đối với vị trí giảng viên (hạng III).

3.2 Địa điểm: Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

  1. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:

4.1 Nộp lệ phí thi tuyển viên chức trước ngày 10/11/2017

4.2 Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự;

4.3 Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi;

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 thông báo để các thí sinh, các phòng ban chức năng được biết và thực hiện./.

TM HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

  

 Lê Văn Sửu

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer