Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Chưa được phân loại » Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức năm 2016

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức năm 2016

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Bổ sung kiến thức năm 2016

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức cho chuyên ngành Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa, Đồ họa), chuyên ngành Lý luận và lịch sử Mỹ thuật trước khi tuyển sinh Thạc sỹ năm 2016 như sau:

  1. Đối với chuyên ngành Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa, Đồ họa)

1.1. Đối tượng:

– Tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với chuyên ngành dự thi Thạc sỹ như: Sư phạm Mỹ thuật, Điêu khắc, Thiết kế đồ hoạ, Gốm, Hội họa (đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Đồ họa)), Đồ họa (đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)).

– Tốt nghiệp đại học chính quy ngành khác với chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa) như: Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất.

– Tốt nghiệp đại học không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu ngành Hội họa, Đồ hoạ; hoặc tốt nghiệp đại học không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu ngành gần với chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ hoạ) như: Hội họa (đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Đồ họa)), Đồ họa (đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)), Sư phạm mỹ thuật, Điêu khắc, Thiết kế đồ họa, Gốm; hoặc tốt nghiệp đại học không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu ngành khác với chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ hoạ) như: Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất.

1.2. Các môn bổ sung kiến thức gồm:

– Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội hoạ): Hình họa, Lụa, Sơn dầu, Sơn mài, Lịch sử mỹ thuật.

– Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Đồ hoạ): Hình hoạ, Khắc gỗ, In kẽm, In đá, Lịch sử mỹ thuật.

  1. Đối với chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật

2.1. Đối tượng:

– Tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật (Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật) như: Hội họa, Đồ hoạ, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Điêu khắc, Gốm.

– Tốt nghiệp đại học chính quy ngành khác với chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật (Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật) như:  Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất.

– Tốt nghiệp đại học không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật (Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật) hoặc tốt nghiệp đại học không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu ngành gần với chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật (Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật) như: Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Điêu khắc, Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Gốm.

2.2. Các môn bổ sung kiến thức gồm:

Lịch sử mỹ thuật thế giới, Lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Mỹ thuật học, Lý luận mỹ thuật.

  1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– 1 sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan chủ quản

– 1 đơn xin học

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng

– 4 ảnh 3×4

Thời gian đăng ký hồ sơ: Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 29/04/2016.

Thời gian tập trung học: Từ ngày 02/5/2016 đến ngày 5/8/2016.

Địa điểm: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – 42 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: 04-38.263861.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 Lê Văn Sửu

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer