Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Chưa được phân loại » THÔNG BÁO SỐ 1 – LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

THÔNG BÁO SỐ 1 – LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

STT

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Ngành thi

1

03/7/2019

Sáng từ 8g30

Làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh

2

04/7/2019

Sáng

Bố cục

Hội họa, Đồ họa

Phù điêu

Điêu khắc

Chiều

Bố cục

Hội họa, Đồ họa

Phù điêu

Điêu khắc

3

05/7/2019

Sáng

Hình họa

Hội họa, Đồ họa

Tượng tròn

Điêu khắc

Chiều

Hình họa

Hội họa, Đồ họa

Tượng tròn

Điêu khắc

4

06/7/2019

Sáng

Hình họa

Thiết kế đồ họa; Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Chiều

Hình họa

Thiết kế đồ họa; Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

5

07/7/2019

Sáng

Trang trí

Thiết kế đồ họa

Bố cục

Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Chiều

Trang trí

Thiết kế đồ họa

Bố cục

Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer