Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Tin tức - Sự kiện » THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tuyển bổ sung 04 viên chức cho các phòng, ban, khoa, như sau:

 1. Điều kiện tuyển dụng
 2. Điều kiện chung

1.1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển sau đây:

 1. a. Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;
 2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. Có đơn đăng ký dự tuyển;
 4. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;

 1. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2. Ưu tiên người có bằng Thạc sĩ hoặc đang học Thạc sĩ, NCS Tiến sĩ theo đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

 1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…
 3. Điều kiện cụ thể

2.1. Đối với vị trí Giảng viên, công tác tại khoa Đồ họa: 03 chỉ tiêu

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

          – Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ tin (tương đương trình độ B);

          – Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng

          – Có kinh nghiệm giảng dạy Thiết kế đồ họa tại trường Đại học chuyên về Mỹ thuật.

          2.2. Đối với vị trí chuyên viên hành chính, công tác tại Phòng Hành chính, Quản trị: 01 chỉ tiêu

          – Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

 – Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương chứng chỉ tin học trình độ B).

– Có bằng Cử nhân ngành Xã hội học;

– Có chứng chỉ Văn thư Lưu trữ – Hành chính Văn phòng.

 1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển
 2. Ðơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
 3. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu, có ảnh 4×6);
 4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Lưu ý: Riêng đối với yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu viên (hạng III) thí sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (trong thời gian tập sự).  Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.

 1. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
 2. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
 3. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận).
 4. 7. 02 ảnh cỡ 4×6 chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày dự tuyển.

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

  – Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

  – Vị trí và tên đơn vị xin dự thi.

  – Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

 1. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày 20 tháng 9 năm 2017 đến hết ngày 17 tháng 10 năm 2017.
 2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 3. Điện thoại liên hệ: 024 39424333 (trong giờ hành chính)
 4. Nội dung và hình thức thi

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học.

 1. Thi Kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

Nội dung gồm:

– Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học;

– Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo và văn hóa nghệ thuật.

 1. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 phần thi viết và thi thực hành:

2.1. Đối với vị trí giảng viên (hạng III):

 1. a) Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí giảng viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:

– Luật Giáo dục;

– Mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và của chuyên ngành sau này giảng dạy;

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

– Mục tiêu và những vấn đề đổi mới giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập;

– Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy;

– Chế độ làm việc của giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

– Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng.

 1. b) Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng thực hành giảng dạy, thí sinh phải soạn 3 giáo án thuộc chuyên ngành học của mình, giáo án có thời gian 45 phút và nộp cho Hội đồng tuyển dụng trước khi thi tuyển 07 ngày; bốc thăm chọn ngẫu nhiên 01 giáo án, trình bày một phần bài giảng trong thời gian 15 phút; xử lý tình huống do Hội đồng đưa ra (nếu có).

 2.2. Đối với vị trí chuyên viên:

 1. a) Thi viết: Thời gian 180 phút về chuyên môn hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí chuyên viên cần tuyển.

Nội dung bao gồm:

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các thông tư hướng dẫn thi hành;

– Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

– Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

– Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy;

– Tiêu chuẩn chức danh ngạch chuyên viên;

– Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng;

– Đề án phát triển Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn 2030;

 1. b) Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo đánh giá kết quả công việc thông qua bài viết, thời gian 90 phút.
 2. Thi ngoại ngữ: 

– Thi viết, thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

 1. Thi tin học văn phòng:

Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

 1. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học trong các trường hợp sau:

– Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

 1. Thời gian, địa điểm, lệ phí thi tuyển:
 2. Thời gian thi: dự kiến cuối tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2017
 3. Địa điểm thi: trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 4. Lệ phí thi tuyển: Lệ phí thi được thực hiện theo nội dung Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

 

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                           (Đã ký)

 

 

                                                                        Lê Văn Sửu

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer