Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2017

 Căn cứ Quyết định số 541/QĐ – BVHTTDL ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ Thông báo 136/TB – BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2017,

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc), năm 2017 như sau:

 1. Điều kiện dự thi:

1.1. Về văn bằng:

– Đối với chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc): thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc .

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy và không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu ngành gần hoặc ngành khác với chuyên ngành dự thi, đạt loại Khá trở lên đã qua chương trình bổ sung kiến thức.

1.2. Về thâm niên công tác chuyên môn:

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành Hội họa; Đồ họa; Điêu khắc đạt loại Khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

– Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày có Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi).

1.3. Có đủ sức khỏe để học tập.

1.4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

 1. Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác:

2.1. Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa):

– Ngành đúng: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Hội họa.

– Ngành gần: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Điêu khắc, Gốm.

– Ngành khác: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất.

2.2. Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Đồ họa):

– Ngành đúng: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Đồ họa.

– Ngành gần: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Hội họa, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Điêu khắc, Gốm.

– Ngành khác: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất.

2.3. Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc):

– Ngành đúng: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Điêu khắc.

– Ngành gần: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Gốm.

– Ngành khác: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

       – Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 là 25 học viên.

– Chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi chuyên ngành được Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ quyết định dựa trên số lượng hồ sơ đăng ký dự thi và năng lực đào tạo của Trường.

 1. Các môn thi tuyển:

– Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa):

+ Môn chủ chốt (Môn cơ sở): Hình họa.

+ Môn thi (Môn cơ bản): Bố cục.

+ Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2.

– Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc):

+ Môn chủ chốt (Môn cơ sở): Tượng tròn chân dung.

+ Môn thi (Môn cơ bản): Bố cục phù điêu.

+ Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2.

– Các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B1 khung Châu Âu chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, hoặc IELTS 4,5; TOEFL (PBT 450; 133 CBT; IBT 45), TOEIC 450… trở lên…

 1. Nội dung thi và dạng thức đề thi:

          5.1. Nội dung thi.

* Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa):

– Môn thi Hình họa: vẽ 05 dáng mẫu nữ theo quy định, mỗi dáng trên một tờ giấy A1, chất liệu chì hoặc than.

– Môn thi Bố cục: vẽ một phác thảo bố cục theo yêu cầu về chủ đề nội dung được nêu trong đề thi, kích thước 45 x 60 cm, chất liệu bột màu hoặc Acrylic.

– Môn thi tiếng Anh: thực hiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo yêu cầu của đề thi.

* Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc):

– Môn thi tượng tròn: nặn 01 tượng tròn chân dung theo mẫu, kích thước bằng thật, đặt trên bệ vuông mỗi cạch 20 cm, chất liệu đất sét.

– Môn thi phù điêu: nặn 01 phác thảo phù điêu theo yêu cầu về chủ đề nội dung được nêu trong đề thi, kích thước 45 x 60 cm, chất liệu đất sét.

– Môn thi tiếng Anh: thực hiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo yêu cầu của đề thi.

5.2. Dạng thức đề thi.

Đề thi dạng lý thuyết hoặc dạng thực hành tùy thuộc mỗi môn thi theo các chuyên ngành đào tạo.

* Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa):

– Môn thi Hình họa: đề thi thực hành.

– Môn thi Bố cục: đề thi thực hành.

– Môn thi tiếng Anh: đề thi lý thuyết kết hợp với thực hành.

* Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc):

– Môn thi tượng tròn: đề thi thực hành.

– Môn thi phù điêu: đề thi thực hành.

– Môn thi tiếng Anh: đề thi lý thuyết kết hợp với thực hành.

 1. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

Đối tượng và chính sách ưu tiên được áp dụng theo Điều 9 của Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

6.1. Đối tượng ưu tiên:

          – Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy được hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận các công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

– Con liệt sĩ.

– Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.

– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

6.2. Chính sách ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 6.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) đươc:

– Cộng 1 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

– Cộng 10 điểm (thang điểm 100) cho môn tiếng Anh nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ  theo quy định của quy chế hiện hành.

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi:

– 01 đơn xin dự thi cao học (có mẫu).

– 01 Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan nơi công tác, nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

– 01 Bản sao (có xác nhận của công chứng Nhà nước hoặc nơi có thẩm quyền cấp) các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa có xác nhận xếp loại của nơi có thẩm quyền cấp bằng.

+ Chứng chỉ bổ sung kiến thức (với đối tượng phải học bổ sung kiến thức).

              Khi nộp các bản sao nêu trên thí sinh phải đem theo bản gốc để đối chiếu

– 01 Công văn cử đi dự thi của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự đối với cán bộ đi học, sau khi trúng tuyển phải bổ sung thêm Quyết định cử đi học.

– 01 Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng.

– Giấy chứng nhận sức khỏe để học tập, công tác của một bệnh viện đa khoa.

– Các giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng và chính sách ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên).

– Túi đựng ảnh chụp 10 tác phẩm (đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình: thí sinh dự thi chuyên ngành Hội họa phải nộp 10 ảnh tác phẩm hội họa, thí sinh dự thi chuyên ngành Đồ họa phải nộp 10 ảnh tác phẩm đồ họa, thí sinh dự thi chuyên ngành Điêu khắc phải nộp 10 ảnh tác phẩm Điêu khắc).

– 04 Ảnh chân dung mới chụp của thí sinh, khổ 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh).

– 03 Phong bì dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ của thí sinh.

 1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ 03 – 7 – 2017 đến 29 – 9 – 2017

– Địa điểm: Khoa Sau đại học, nhà B, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 1. Lịch thi tuyển sinh:

Dự kiến từ 20 – 10 – 2017 đến 22 – 10 – 2017

Cụ thể như sau:

Làm thủ tục dự thi: 19 – 10 – 2017

Ngày thi Buổi thi Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa) Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc)
Môn thi Môn thi
20/10/2017 Sáng Bố cục Phù điêu
Chiều
21/10/2017 Sáng Hình họa Tượng tròn
22/10/2017 Sáng Tiếng Anh Tiếng Anh

 

 1. Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh:

Dự kiến tháng 11 năm 2017.

 1. Khai giảng khóa học và thời gian đào tạo:

– Khai giảng khóa học: dự kiến tháng 11 năm 2017.

– Thời gian đào tạo: chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc) 15 tháng, hình thức không tập trung.

 1. Bổ sung kiến thức:

Nhà Trường dự kiến tổ chức lớp Bổ sung kiến thức

– Thời gian đăng ký ôn tập từ 03 – 4 – 2017 đến ngày 28 – 4 – 2017

– Thời gian học từ ngày 01 – 5 – 2017 đến ngày 31 – 7 – 2017

Liên hệ phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại: 04 38263861.

 1. Ôn tập:

Nhà Trường tổ chức lớp ôn tập kiến thức

– Thời gian đăng ký ôn tập từ ngày 03 – 7 – 2017 đến ngày 31 – 7 – 2017.

– Thời gian ôn tập từ ngày 14 – 8 – 2017 đến ngày 13 – 10 – 2017.

 

Chú ý:

         Nhà trường chỉ nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ, khi nộp hồ sơ cần mang theo văn bằng gốc để đối chiếu (hồ sơ không trả lại sau khi nộp). Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập tới các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Khoa Sau đại học, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04 36321886.

 

Nơi nhận:

– Như trên

– Bộ GD&ĐT; Bộ VH,TT&DL (để báo cáo)

– Ban giám hiệu (để báo cáo)

– Website: http//WWWvnufa.edu.vn

– Lưu: VT, KSĐH, D.50.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Văn Sửu

 

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer