Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Chưa được phân loại » Thông báo tuyển sinh đi học đại học Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc ở nước ngoài năm 2018

Thông báo tuyển sinh đi học đại học Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc ở nước ngoài năm 2018

Thông báo tuyển sinh đi học đại học Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án phê duyệt kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg của TTCP.
– Đối tượng: Sinh viên các ngành Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc đủ điều kiện theo quy định trong công văn số 2481/BVHTTDL-ĐT ngày 7 tháng 6 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Hồ sơ khai theo file mẫu kèm theo.
– Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 22/6/2018
– Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Tải hồ sơ tại đây
Mẫu đăng ký tuyển sinh tải tại đây

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer