Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » Khảo thí » Thông báo » THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ II các môn lý thuyết (2016-2017)

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ II các môn lý thuyết (2016-2017)

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường

                 – Sinh viên hệ Đại học hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và Cao đẳng chính quy;

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2016- 2017 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  giáo dục xin gửi thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy của trường kế hoạch thi lại cụ thể như sau:

 1. Đối tượng thi lại
 • Sinh viên có điểm kết thúc môn học – học phần dưới 5.0;
 • Sinh viên có đủ điều kiện dự thi chính đáng nhưng bỏ thi không có lý do.
 • Sinh viên có đủ điều kiện dự thi chính đáng nhưng xin hoãn thi.
 1. Thời gian nộp lệ phí và đăng ký thi lại.
 • Thời gian nộp lệ phí và đăng ký thi lại: 2h chiều thứ  6  Ngày 9 / 6  /2017
 • Sinh viên làm thủ tục đăng ký thi lại tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (202 nhà B Hội họa) và mang phiếu đăng ký thi lại xuống phòng Tài vụ để nộp lệ phí.
 • Sau khi nộp lệ phí xong, thí sinh photo phiếu đăng ký thi lại làm 2 bản, 1 bản giữ lại và một bản gốc nộp lại phòng Khảo thí.
 • Những sinh viên không đến đăng ký thi lại, không nộp lệ phí sẽ không được tham gia kỳ thi lại chung do nhà trường tổ chức, coi như bỏ thi và sẽ phải học lại theo quy định.
 1. Kinh phí thi lại:
 • Kinh phí thi lại: 200.000 đồng/môn (theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường)
 1. Thời gian, địa điểm thi lại.

Thời gian dự kiến thi lại sẽ diễn ra trong  ngày 14 tháng  6 năm 2017, danh     sách và phòng thi chúng tôi sẽ thông báo sáng ngày 12-13/6 trên Bảng tin Phòng khảo thí (Nhà B Hội họa) và Website của trường https://mythuatvietnam.edu.vn/

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho mình Những sinh viên thi lại phải thường xuyên xem thông tin lịch thi lại tại bảng tin Phòng Khảo thí (Nhà B Hội họa) bên cạnh phòng Đào tạo, để tránh trường hợp không biết lịch thi.  Nếu đăng ký thi lại nhưng bỏ thi thì phải học lại theo quy định chung.

 1. Danh sách những môn thi lại
STT Môn thi
1 Những Nguyên lý CBCN Mác Lênin 2
2 Chính trị cuối khóa
3 Giáo dục thể chất 4
4 Giáo dục thể chất 2
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam
6 Lý thuyết bố cục
7 Mỹ học đại cương
8 Mỹ thuật học 1
9 Nghệ thuật học đại cương
10 Học phần thay thế KLTN
11 Tiếng Anh 1
12 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 1
13 Xa gần
14 Tiếng việt thực hành

                               Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
                 

                     

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer