Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » Khảo thí » THÔNG BÁO V/v Miễn học và miễn thi kết thúc học phần các môn lý thuyết

THÔNG BÁO V/v Miễn học và miễn thi kết thúc học phần các môn lý thuyết

Căn cứ kế hoạch thi kết thúc học phần  2016 của Phòng Khảo thí Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  giáo dục xin gửi thông báo đến toàn thể sinh viên của trường, Phòng khảo thí yêu cầu tất cả những sinh viên đang theo học tại trường,  được miễn một số học phần các môn lý thuyết, yêu cầu nộp lại bảng điểm (đối với sinh viên bảo lưu) và Giấy xác nhận miễn học các học phần lý thuyết có xác nhận của phòng Đào tạo.  Để đảm bảo quyền lợi cho mình yêu cầu các bạn nộp lại Phòng Khảo thí trong thời gian sớm nhất.

Những trường hợp sinh viên  không có giấy xác nhận, không có bảng điểm sẽ phải nhận điểm 0 và có tên trong danh sách học lại, thi lại.

Phòng Khảo thí chỉ giải quyết thắc mắc điểm cho những sinh viên đã nộp bảng điểm và giấy xác nhận miễn.

 

 


   Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
(đã ký)

 

 

 

Đào Quốc Huy

Check Also

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer