THÔNG BÁO

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam xin thông báo trả Giấy báo dự thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 trực tiếp tại Trường cho các thí sinh có hộ khẩu tại các Quận nội thành Hà nội.

Thời gian: Trong 02 ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2022.

Sau 02 ngày này, Trường sẽ gửi theo địa chỉ các thí sinh đã ghi trên phong bì.

Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo, Quản Lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0243.8263861.

Thông tin liên quan