Thông tin mới

Thông báo số 2

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2014 trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam khi đến nhập học cần phải nộp đủ các...

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ t…

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 CÁC NGÀNH HỘI HỌA; ĐỒ HỌA; ĐIÊU KHẮC; THIẾT KẾ ĐỒ HỌA; LÝ LUẬN,...

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ t…

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 CÁC NGÀNH HỘI HỌA; ĐỒ HỌA; ĐIÊU KHẮC; THIẾT KẾ ĐỒ HỌA; LÝ LUẬN,...

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 20…

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM   Số: 167/TB -ĐHMTVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà...

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI C…

Download file danh sách ở link dưới đây Danh sách dự thi cao học 2014

Điểm chuẩn Đại học năm 2014

NGÀNH HỘI HOẠ Ưu tiên   KV3 KV2 KV2NT KV1 Tổng số HSPT Điểm trúng tuyển 28.5 28.0 27.5 27.0   Số người đạt 25-3=22 4 4 3 33 Nhóm 2 Điểm trúng tuyển 27.5 27.0 26.5 26.0   Số người đạt 1 1 0 0 2 Nhóm 1 Điểm trúng tuyển 26.5 26.0 25.5 25.0   Số người đạt 0 1 0 1 2 Tổng số người đạt 23 6 4 4 37 Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh...

Thông báo số 1

Những thí sinh đăng ký dự thi 2 ngành có thể thay đổi lựa chọn từ ngày 28/07/2014 đến hết ngày 01/08/2014. Thời gian : Sáng từ 8h đến 11h ;...

Điểm thi tuyển sinh Đại học 2014 Ng…

Ngành F SBD Họ tên GT NS namtn ĐT KV Văn B.Cục H.Họa Tổng Làm tròn Hội họa 01 MTH 001 Đặng Thùy Anh 1 20/10/96 2014 3 7,75 6,00 12,00 25,75 26,00 Hội họa 01 MTH 002 Đoàn Hoàng Anh 0 17/09/95 2013 2 6,00 7,50 14,00 27,50 27,50 Đồ họa 01 MTH 003 Đỗ Hoàng Anh 0 12/04/95 2013 3 6,00 6,00 11,00 23,00 23,00 Hội họa 01 MTH 004 Mai...

Sự kiện sắp diễn ra

There are no events in the selected category