Thông tin mới

Danh sách xét tặng danh hiệu Nhà gi…

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014 của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã xét duyệt và đề cử lên hội đồng cấp...

Đề án tuyển sinh năm 2014 của trườn…

Tải về tại đây : Đề án tuyển sinh năm 2014

Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2014

Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2014

Ngày 09/03./2014, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại sân trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau đây là một...

Thông báo tuyển sinh Đại học năm 20…

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM Số: 33/TB-ĐHMTVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà...

Quyết định về việc cấp chứng chỉ BS…

Quyết định Số: 52 / QĐ-ĐHMTVN ngày 12 tháng 02 năm 2014 Về việc cấp chứng chỉ Bổ sung kiến thức cho lớp Bổ sung kiến thức năm 2013 ngành...

Thông tư hướng dẫn NGUT -NGND.

Tải về THÔNG TƯ HD NGUT - NGND

Lễ khai giảng năm học 2013-2014

Lễ khai giảng năm học 2013-2014

   Hòa trong không khí của tưu trường của năm học mới, ngày 10  tháng 9 năm 2013  Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tiến hành Lễ khai giảng năm...

Sự kiện sắp diễn ra

There are no events in the selected category