Thông tin mới

Thông báo số 1

Những thí sinh đăng ký dự thi 2 ngành có thể thay đổi lựa chọn từ ngày 28/07/2014 đến hết ngày 01/08/2014. Thời gian : Sáng từ 8h đến 11h ;...

Điểm thi tuyển sinh Đại học 2014 Ng…

Ngành F SBD Họ tên GT NS namtn ĐT KV Văn B.Cục H.Họa Tổng Làm tròn Hội họa 01 MTH 001 Đặng Thùy Anh 1 20/10/96 2014 3 7,75 6,00 12,00 25,75 26,00 Hội họa 01 MTH 002 Đoàn Hoàng Anh 0 17/09/95 2013 2 6,00 7,50 14,00 27,50 27,50 Đồ họa 01 MTH 003 Đỗ Hoàng Anh 0 12/04/95 2013 3 6,00 6,00 11,00 23,00 23,00 Hội họa 01 MTH 004 Mai...

Điểm thi tuyển sinh Đại học 2014 Ng…

F SBD Họ tên GT NS namtn ĐT KV Văn P.Điêu T.Tròn Tổng Làm tròn 07 MTH 167 Tạ Văn Bằng 0 28/03/94 2014 2 5,00 8,00 11,00 24,00 24,00 07 MTH 168 Nguyễn Trung Chính 0 16/03/76 1994 2NT 6,25 9,00 15,00 30,25 30,50 07 MTH 169 Trần Văn Đông 0 26/08/96 2014 2NT 6,00 6,00 15,00 27,00 27,00 07 MTH 170 Nguyễn Trường Giang 0 20/05/83 2001 2 7,00 8,00 18,00 33,00 33,00 07 MTH 171 Trần Khoa Hiệp 0 08/05/96 2014 2NT 7,00 8,50 16,00 31,50 31,50 07 MTH...

Điểm thi tuyển sinh Đại học 2014 Ng…

F SBD Họ tên GT NS namtn ĐT KV Văn H.Họa B.Cục Tổng Làm tròn 01 MTH 180 Đồng Hoàng Chính 0 23/02/96 2014 2 5,00 12,00 6,00 23,00 23,00 01 MTH 181 Đoàn Minh Đức 0 09/12/96 2014 2 6,75 11,00 6,00 23,75 24,00 01 MTH 182 Đỗ Thu Hằng 1 10/11/92 2010 2NT 6,50 12,00 6,50 25,00 25,00 01 MTH 183 Phạm Thanh Huyền 1 25/07/96 2014 2 8,25 13,00 6,50 27,75 28,00 01 MTH 184 Đào Danh...

Điểm thi tuyển sinh Đại học 2014 Ng…

F SBD Họ tên GT NS namtn ĐT KV Văn H.Họa B.Cục Tổng Làm tròn 02 MTH 185 Đoàn Hoàng Anh 0 17/09/95 2013 2 6,00 14,00 8,50 28,50 28,50 02 MTH 186 Hoàng Thị Tú Anh 1 28/01/95 2013 2 7,00 10,00 6,00 23,00 23,00 02 MTH 187 Lê Quỳnh Anh 1 20/10/96 2014 1 6,50 10,00 5,00 21,50 21,50 02 MTH 188 Mai Vũ Thuân Anh 1 04/09/94 2013 3 6,50 12,00 7,00 25,50 25,50 02 MTH...

Điểm thi tuyển sinh Đại học 2014 Ng…

F SBD Họ tên GT NS namtn ĐT KV Văn H.Họa T.Trí Tổng Làm tròn 08 MTH 069 Đỗ Trung Kiên 0 07/07/96 2014 3 5,00 8,00 5,00 18,00 18,00 05 MTH 277 Đặng Thùy Anh 1 20/10/96 2014 3 7,75 12,00 8,50 28,25 28,50 05 MTH 278 Nguyễn Tuấn Anh 0 07/12/95 2014 2 5,50 11,00 0,00 16,50 16,50 05 MTH 280 Nguyễn Lộc Anh 0 16/10/95 2013 1 7,25 12,00 7,00 26,25 26,50 05 MTH 281 Vũ Hồng Anh 1 29/05/96 2014 3 8,00 11,00 7,00 26,00 26,00 05 MTH...

Lưu ý đối với thí sinh đến làm thủ …

Những thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ tập trung làm thủ tục dự thi vào...

Lịch thi tuyển sinh Đại học năm 201…

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM Ngày 11/07 Tập trung 8h30        LÀM THỦ TỤC DỰ THI CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Ngày 12/07 Tập...

Sự kiện sắp diễn ra

There are no events in the selected category