Thông tin mới

Lưu ý đối với thí sinh đến làm thủ …

Những thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ tập trung làm thủ tục dự thi vào...

Lịch thi tuyển sinh Đại học năm 201…

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM Ngày 11/07 Tập trung 8h30        LÀM THỦ TỤC DỰ THI CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Ngày 12/07 Tập...

Danh sách tuyển sinh Đại học năm 20…

            Ngành SBD Họ Tên GT Năm sinh Tỉnh Huyện ĐT Năm TN Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 KV LL,LS&PBMT MTH 179 Vũ Đức Anh 0 04/10/96 21 1 2014 21013 21013 21013 2 LL,LS&PBMT MTH 180 Đồng Hoàng Chính 0 23/02/96 18 1 2014 18011 18011 18011 2 LL,LS&PBMT MTH 181 Đoàn Minh Đức 0 09/12/96 21 1 2014 21014 21014 21014 2 LL,LS&PBMT MTH 182 Đỗ Thu Hằng 1 10/11/92 22 9 2010 22053 22053 22053 2NT LL,LS&PBMT MTH 183 Phạm Thanh Huyền 1 25/07/96 24 1 2014 24011 24011 24011 2 LL,LS&PBMT MTH...

Danh sách tuyển sinh Đại học năm 20…

              Ngành SBD Họ Tên GT Năm sinh Tỉnh Huyện ĐT Năm TN Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 KV Hội họa MTH 001 Đặng Thùy Anh 1 20/10/96 1A 7 2014 1A003 1A003 1A003 3 Hội họa MTH 002 Đoàn Hoàng Anh 0 17/09/85 25 7 2013 25005 25005 25005 2 Đồ họa MTH 003 Đỗ Hoàng Anh 0 12/04/95 1A 3 2013 1A040 1A040 1A040 3 Hội họa MTH 004 Mai...

Ngành Thiết kế đồ họa - Danh sách t…

Ngành SBD Họ Tên GT Năm sinh Tỉnh Huyện ĐT Năm TN Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 KV Thiết kế ĐH MTH 277 Đặng Thùy Anh 1 20/10/96 1A 7 2014 1A003 1A003 1A003 3 Thiết kế ĐH MTH 278 Nguyễn Tuấn Anh 0 07/12/95 18 1 2014 18083 18083 18083 2 Thiết kế ĐH MTH 279 Nguyễn...

Ngành Sư phạm mỹ thuật - Danh sách …

Ngành SBD Họ Tên GT Năm sinh Tỉnh Huyện ĐT Năm TN Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 KV SPMT MTH 185 Đoàn Hoàng Anh 0 17/09/95 25 7 2013 25005 25005 25005 2 SPMT MTH 186 Hoàng Thị Tú Anh 1 28/01/95 27 5 2013 27013 27013 27013 2 SPMT MTH 187 Lê Quỳnh Anh 1 20/10/96 8 6 2014 8023 8023 8023 1 SPMT MTH 188 Mai Vũ Thuân Anh 1 04/09/94 1A 3 2013 1A008 1A008 1A008 3 SPMT MTH 189 Nguyễn...

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình …

Ngành SBD Họ Tên GT Năm sinh Tỉnh Huyện ĐT Năm TN Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 KV LL,LS&PBMT MTH 179 Vũ Đức Anh 0 04/10/96 21 1 2014 21013 21013 21013 2 LL,LS&PBMT MTH 180 Đồng Hoàng Chính 0 23/02/96 18 1 2014 18011 18011 18011 2 LL,LS&PBMT MTH 181 Đoàn Minh Đức 0 09/12/96 21 1 2014 21014 21014 21014 2 LL,LS&PBMT MTH 182 Đỗ Thu Hằng 1 10/11/92 22 9 2010 22053 22053 22053 2NT LL,LS&PBMT MTH 183 Phạm Thanh Huyền 1 25/07/96 24 1 2014 24011 24011 24011 2 LL,LS&PBMT MTH 184 Đào...

Ngành Điêu khắc - Danh sách thi tuy…

Ngành SBD Họ Tên GT Năm sinh Tỉnh Huyện ĐT Năm TN Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 KV Điêu khắc MTH 167 Tạ Văn Bằng 0 28/03/94 18 9 2014 18083 18083 18083 2 Điêu khắc MTH 168 Nguyễn Trung Chính 0 16/03/76 26 6 1994 26040 26040 26040 2NT Điêu khắc MTH 169 Trần Văn Đông 0 26/08/96 26 5 2014 26035 26035 26035 2NT Điêu khắc MTH 170 Nguyễn...

Sự kiện sắp diễn ra

There are no events in the selected category