Thông tin mới

Thông báo V/v chuyển nguyện vọng

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM   Số: 182 /TB-ĐHMTVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà...

Điểm thi tuyển sinh Cao học năm 201…

Điểm thi tuyển sinh Cao học năm 2014 Tải về tại đây

Thông báo số 2

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2014 trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam khi đến nhập học cần phải nộp đủ các...

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ t…

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 CÁC NGÀNH HỘI HỌA; ĐỒ HỌA; ĐIÊU KHẮC; THIẾT KẾ ĐỒ HỌA; LÝ LUẬN,...

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ t…

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 CÁC NGÀNH HỘI HỌA; ĐỒ HỌA; ĐIÊU KHẮC; THIẾT KẾ ĐỒ HỌA; LÝ LUẬN,...

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 20…

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM   Số: 167/TB -ĐHMTVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà...

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI C…

Download file danh sách ở link dưới đây Danh sách dự thi cao học 2014

Điểm chuẩn Đại học năm 2014

NGÀNH HỘI HOẠ Ưu tiên   KV3 KV2 KV2NT KV1 Tổng số HSPT Điểm trúng tuyển 28.5 28.0 27.5 27.0   Số người đạt 25-3=22 4 4 3 33 Nhóm 2 Điểm trúng tuyển 27.5 27.0 26.5 26.0   Số người đạt 1 1 0 0 2 Nhóm 1 Điểm trúng tuyển 26.5 26.0 25.5 25.0   Số người đạt 0 1 0 1 2 Tổng số người đạt 23 6 4 4 37 Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh...

Sự kiện sắp diễn ra

There are no events in the selected category