Tra cứu
Đào tạo - tuyển sinh  Tuyển sinh 2024

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024

21:17 | 25/03/2024


Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam tổ chức tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024.

* Thời gian: 03 ngày 4, 5, 6 tháng 4 năm 2024.
* Địa điểm: Art Space, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
* Liên hệ: Phòng Đào tạo, Quản lý lhoa học và Hợp tác quốc tế
* Điện thoại: 024.38263861
* Email: pdt.fineart08@gmail.com
* Fanpage của Phòng: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090008448607&mibextid=LQQJ4d